Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5652081565208156520815652081565208156520815652081 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก เทคโนโลยีสุขภาพจิต  

 

ข้อมูลเทคโนโลยี

ชื่อเทคโนโลยี : ชื่อผู้จัดทำ :
สังกัดหน่วยงาน : ประเภทเทคโนโลยี :

 

ค้นพบทั้งหมด 293 รายการ     มุมมองตาราง    มุมมองรายละเอียด
ลำดับ ชื่อเทคโนโลยี ชื่อผู้จัดทำ หน่วยงาน ประเภท แสดง
1 คู่มือการใช้ชีวิตวัยรุ่น อมรากุล อินโอชานนท์ เนตรชนก บัวเล็ก สตรีรัตน์ รุจิระชาคร นฤภัค ฤธาทิพย์ ไอยรดา มารีอัมมัน อุษา มะลิซ้อน สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต สื่อสิ่งพิมพ์
2 มาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ในโรงพยาบาลชุมชน (ฉบับปรับปรุง) อรวรรณ ดวงจันทร์ สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต สื่อสิ่งพิมพ์
3 แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการก่อความรุนแรง (Serious Mental Illness With High Risk to Violence) สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช ในสังกัดกรมสุขภาพจิต กลุ่มพัฒนาระบบบริการ สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต สื่อสิ่งพิมพ์
4 ต้นแบบเพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการร่างต้นแบบเพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต สื่อสิ่งพิมพ์
5 หลักสูตร การให้การดูแลผู้ป่วยสุราและแอมเฟตามีน ที่มีปัญหาด้านจิตเวช สำหรับพยาบาล คณะทำงานด้านการเฝ้าระวังบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีปัญหาการดื่มสุราและเสพสาร เสพติดที่มีอาการทางจิต กรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต สื่อสิ่งพิมพ์
6 หลักสูตร การให้การดูแลผู้ป่วยสุราและแอมเฟตามีน ที่มีปัญหาด้านจิตเวช สำหรับแพทย์ทั่วไป คณะทำงานด้านการเฝ้าระวังบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีปัญหาการดื่มสุราและเสพสารเสพติดที่มีอาการทางจิต กรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต สื่อสิ่งพิมพ์
7 การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพจิตที่ยั่งยืน(รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2557(ระดับดีเยี่ยม)) กรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต สื่อสิ่งพิมพ์
8 การดูแลผู้ป่วยจิตเวชร่วมกับเครือข่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต SINAP(รางวัลคุณภาพการบริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2553) โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต สื่ออิเล็กทรอนิกส์
9 หลักสูตรพัฒนาการบำบัดผู้ป่วยออทิสติกอายุไม่เกิน 6 ปี โดยผู้ปกครองเป็นผู้ร่วมบำบัด รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2555 รางวัลดีเด่น ด้านนวตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมป์ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ สื่อสิ่งพิมพ์
10 จิตสังคมบำบัดสำหรับผู้ติดสุรา พิชัย แสงชาญชัย และคณะ กรมสุขภาพจิต สื่อสิ่งพิมพ์
11 การป้องกันและรักษาภาวะถอนพิษสุรา สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล และคณะ กรมสุขภาพจิต สื่อสิ่งพิมพ์
12 การปฐมพยาบาลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา เบญจพร ปัญญายง กรมสุขภาพจิต สื่อสิ่งพิมพ์
13 คู่มือผู้เข้ารับการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต สื่อสิ่งพิมพ์
14 แนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต สำนักพัฒนาสุขภาพจิต (แยกเป็นสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิตและสำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตแล้ว) สื่อสิ่งพิมพ์
15 การบำบัดแบบสั้นในผู้มีปัญหาการดื่มสุรา สายรัตน์ นกน้อย และคณะ กรมสุขภาพจิต สื่อสิ่งพิมพ์
16 การดื่มสุราและการเสพติดสุราของสตรี สุนทรี ศรีโกไสย กรมสุขภาพจิต สื่อสิ่งพิมพ์
17 การใช้ยาในการบำบัดรักษาผู้ติดสุรา มานิต ศรีสุรภานนท์ และคณะ กรมสุขภาพจิต สื่อสิ่งพิมพ์
18 กลุ่มผู้ติดสุราเรื้องรังนิรนาม (เอเอ) พิชัย แสงชาญชัย และคณะ กรมสุขภาพจิต สื่อสิ่งพิมพ์
19 การคัดกรองผู้มีปัญหาการดื่มสุรา สาวิตรี อัษณางค์กรชัย และคณะ กรมสุขภาพจิต สื่อสิ่งพิมพ์
20 คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ สื่อสิ่งพิมพ์
ไม่พบข้อมูล

 

หน้าแรก << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >> หน้าสุดท้าย


อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข