Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5696387569638756963875696387569638756963875696387 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 

ข้อมูลเทคโนโลยี

ชื่อเทคโนโลยีภาษาไทย : การบำบัดแบบสั้นในผู้มีปัญหาการดื่มสุรา
ชื่อเทคโนโลยีภาษาอังกฤษ : Brief Intervention in Alcohol Abuse.
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง/บรรณาธิการ : สายรัตน์ นกน้อย และคณะ
สังกัดหน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต
ประเภทเทคโนโลยี : สื่อสิ่งพิมพ์
ลักษณะเทคโนโลยี : คู่มือ (ชุด/เล่ม: คู่มือความรู้ คู่มือการดำเนินงาน คู่มือการฝึกอบรม)
ผลิตด้วยกระบวนการ : การจัดการความรู้
ชื่อกระบวนการที่ผลิต :
แหล่งอ้างอิงผลผลิตที่ได้ : -
หมวดหมู่ของเทคโนโลยี :  
หัวเรื่องเกี่ยวกับ
คำสำคัญ/
Keyword :
บำบัดแบบสั้น/ ติดสุรา
เกี่ยวกับมิติงาน : บำบัดรักษา
เกี่ยวกับวัย : อื่นๆ
เกี่ยวกับ Setting : สถานบริการสาธารณสุข
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (บทบาท) : บุคลากรสาธารณสุข
อื่นๆ :
ปีที่ผลิต/เผยแพร่ : 2552
ISBN : 978-616-11-0015-5
กลุ่มเป้าหมาย (ผู้ใช้) : บุคลากรสาธารณสุข และผู้ที่สนใจ
วัตถุประสงค์ :
เพื่อทบทวนความรู้เรื่องการให้คำปรึกษาแบบสั้นในผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุรา ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลคุ้มค่าของการให้คำปรึกษาแบบสั้น
เนื้อหาโดยสรุป :
การบำบัดแบบสั้นเป็นการให้ข้อมูลผู้ป่วยถึงผลเสียของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งการให้ข้อมูลครั้งนี้ครอบคลุมหลายวิธีการ ตั้งแต่การให้ความรู้คำแนะนำ ไปจนถึงการให้คำปรึกษา เพื่อลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำหรับระยะเวลาและจำนวนครั้งของการให้คำแนะนำปรึกษามีความหลากหลาย การให้คำแนะนำครั้งหนึ่งอาจใช้เวลาสั้นเพียง 5 นาที ไปจนถึง 1 ชั่วโมง จำนวนครั้งของการให้คำเเนะนำ อาจให้คำแนะนำครั้งเดียวหรือมีการติดตามให้คำแนะนำเพิ่มเติม แต่โดยส่วนใหญ่การให้คำแนะนำจะไม่เกิน 3-5 ครั้ง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
อีเมลผู้จัดทำ : sunantongs@hotmail.com
สถานที่ติดต่อและ
หมายเลขโทรศัพท์
:
สนับสนุนโดย แผนงานการพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการบริโภคสุราแบบบูรณาการ (ผรส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พิมพ์ เผยแพร่ และสงวนลิขสิทธิ์โดย แผนงานการพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการบริโภคสุราแบบบูรณาการ (ผรส.) ชั้น 2 อาคารจิตสันติ โรงพยาบาลสวนปรุง เลขที่ 131 ถนนช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0-5328-0228 ต่อ 236, 525 โทรสาร 0-5327-3201 www.i-mapthailand.org
ไฟล์ (full text) ที่แนบมา : Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
URL เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง : -
ไฟล์สื่อ media ที่แนบมา :
URL เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง : -
ไฟล์รูปภาพประกอบที่แนบมา :

 

 


อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข