คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
1616 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5319434531943453194345319434531943453194345319434 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก เทคโนโลยีสุขภาพจิต  

 

ข้อมูลเทคโนโลยี

ชื่อเทคโนโลยี : ชื่อผู้จัดทำ :
สังกัดหน่วยงาน : ประเภทเทคโนโลยี :

 

ค้นพบทั้งหมด 293 รายการ     มุมมองรายละเอียด    มุมมองตาราง
ลำดับ รายละเอียดผลงาน
161. เทปเสียงผ่อนคลายความเครียดด้วยตนเอง
ประเภทผลงาน : สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ลักษณะเทคโนโลยี : เทปเสียง   ปีที่ตีพิมพ์ : 2541
ผู้จัดทำ : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นแนวทางการคลายเครียด


Preview : 1856
   Comment : 0  Download : 1053
[ชื่อไฟล์ : Track2 No01.wmv] [ขนาด : 7,659.31 KB]
162. เทปเสียงฝึกปฏิบัติผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
ประเภทผลงาน : สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ลักษณะเทคโนโลยี : เทปเสียง   ปีที่ตีพิมพ์ : 2551
ผู้จัดทำ : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นแนวทางการผ่อนคลายความเครียด


Preview : 2909
   Comment : 0  Download : 1368
[ชื่อไฟล์ : Track2 No02.wmv] [ขนาด : 4,995.80 KB]
163. เทปเสียงฝึกปฏิบัติจากใจสู่กาย
ประเภทผลงาน : สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ลักษณะเทคโนโลยี : เทปเสียง   ปีที่ตีพิมพ์ : 2551
ผู้จัดทำ : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นแนวทางการคลายเครียด


Preview : 1288
   Comment : 0  Download : 830
[ชื่อไฟล์ : Track2 No03.wmv] [ขนาด : 2,821.28 KB]
164. เทปเสียงฝึกปฏิบัติการจินตนาการ
ประเภทผลงาน : สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ลักษณะเทคโนโลยี : เทปเสียง   ปีที่ตีพิมพ์ : 2551
ผู้จัดทำ : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์ :
เพื่อผ่อนคลายเความเครียด


Preview : 1917
   Comment : 0  Download : 1078
[ชื่อไฟล์ : Track2 No04.wmv] [ขนาด : 2,645.30 KB]
165. แผ่นซีดีเสียงการฝึกการผ่อนคลายความเครียด
ประเภทผลงาน : สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ลักษณะเทคโนโลยี : แผ่นบันทึกเสียง (CD)   ปีที่ตีพิมพ์ : 2547
ผู้จัดทำ : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์ :
เพื่อช่วยฝึกผ่อนคลายความเครียด


Preview : 1910
   Comment : 0  Download : 935
[ชื่อไฟล์ : Track2 No05.wmv] [ขนาด : 3,321.68 KB]
166. คู่มือและแผ่นบันทึกโปรแกรมแบบประเมินวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเอง สำหรับประชาชนไทยด้วยคอมพิวเตอร์
ประเภทผลงาน : สิ่งประดิษฐ์/เครื่องมือ  ลักษณะเทคโนโลยี : โปรแกรมหรือเครื่องวัด   ปีที่ตีพิมพ์ : 2541
ผู้จัดทำ : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ผู้สนใจสามารถประเมินและแปลผลความเครียดด้วยตนเอง รวมถึงทำตามคำแนะนำการวิเคราะห์


Preview : 1800
   Comment : 1  Download : 248
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
167. คิดอย่างไรไม่ให้เครียด
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : แผ่นพับ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2551
ผู้จัดทำ : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ผู้อ่านเกิดแนวทางในการคิดที่เป็นบวก เกิดมุมมองด้านบวก ทำให้ผ่อนคลายความเครียด


Preview : 761
   Comment : 1  Download : 651
[ชื่อไฟล์ : RF-t1341886886.pdf] [ขนาด : 1,398.43 KB]
168. เทคนิคการคลายเครียดจากใจสู่กาย (Autogenic Relaxation)
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : แผ่นพับ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2541
ผู้จัดทำ : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นแนวทางการคลายเครียด


Preview : 1219
   Comment : 0  Download : 577
[ชื่อไฟล์ : RF-t1341884651.pdf] [ขนาด : 1,485.95 KB]
169. แก้ปัญหาได้ก็หายเครียด
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : หนังสือ (ชุด/เล่ม: วิชาการ รายงาน)   ปีที่ตีพิมพ์ : 2543
ผู้จัดทำ : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นแนวทางการคลายเครียด


Preview : 691
   Comment : 0  Download : 575
[ชื่อไฟล์ : RF-t1341886254.pdf] [ขนาด : 1,359.81 KB]
170. เทคนิคการคลายเครียดแบบการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ (Muscle Relaxation)
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : แผ่นพับ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2541
ผู้จัดทำ : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นแนวทางการผ่อนคลายความเครียด


Preview : 1195
   Comment : 0  Download : 749
[ชื่อไฟล์ : RF-t1341884750.pdf] [ขนาด : 1,373.94 KB]
171. เทคนิคการคลายเครียดแบบการใช้จินตนาการ (Visualization)
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : แผ่นพับ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2542
ผู้จัดทำ : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นแนวทางการคลายเครียด


Preview : 926
   Comment : 0  Download : 481
[ชื่อไฟล์ : RF-t1341884466.pdf] [ขนาด : 1,816.18 KB]
172. เทคนิคการนวดคลายเครียด (Massage)
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : แผ่นพับ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2542
ผู้จัดทำ : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นแนวทางการคลายเครียดสำหรับประชาชนทั่วไป


Preview : 1763
   Comment : 0  Download : 630
[ชื่อไฟล์ : RF-t1341884276.pdf] [ขนาด : 1,182.63 KB]
173. วิธีคลายเครียดสำหรับประชาชน
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : แผ่นพับ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2551
ผู้จัดทำ : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นแนวทางการคลายเครียดสำหรับประชาชน


Preview : 1069
   Comment : 0  Download : 407
[ชื่อไฟล์ : RF-t1341884068.pdf] [ขนาด : 1,085.31 KB]
174. เทคนิคการคลายเครียดโดยการทำสมาธิ (Meditation)
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : แผ่นพับ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2542
ผู้จัดทำ : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์ :
เพื่อผ่อนคลายความเครียดโดยการทำสมาธิ


Preview : 693
   Comment : 0  Download : 513
[ชื่อไฟล์ : RF-t1341884379.pdf] [ขนาด : 1,525.02 KB]
175. เทคนิคการคลายเครียดโดยการฝึกการหายใจ (Breathing Exercise)
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : แผ่นพับ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2543
ผู้จัดทำ : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์ :
เพื่อคลายเครียดโดยการฝึกการหายใจ


Preview : 1997
   Comment : 0  Download : 670
[ชื่อไฟล์ : RF-t1341884557.pdf] [ขนาด : 1,656.10 KB]
176. แผ่นซีดีโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 3-5 ปี สำหรับครู ผู้ดูแลเด็ก
ประเภทผลงาน : สิ่งประดิษฐ์/เครื่องมือ  ลักษณะเทคโนโลยี : โปรแกรมหรือเครื่องวัด   ปีที่ตีพิมพ์ : 2551
ผู้จัดทำ : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ครูได้ประเมินความฉลาดทางอารมณ์สำหรับเด็ก 3-5 ปี ทราบถึงจุดดีจุดเด่นของลักษณะความฉลาดทางอารมณ์ที่ควรส่งเสริมและจุดอ่อนที่ควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป รว...

Preview : 3188
   Comment : 3  Download : 126
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
177. แผ่นซีดีโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 3-5 ปี สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง
ประเภทผลงาน : สิ่งประดิษฐ์/เครื่องมือ  ลักษณะเทคโนโลยี : โปรแกรมหรือเครื่องวัด   ปีที่ตีพิมพ์ : 2551
ผู้จัดทำ : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของลูกอายุ 3-5 ปี ทราบถึงจุดดีจุดเด่นของลักษณะความฉลาดทางอารมณ์ที่ควรส่งเสริมและจุดอ่อนที่ควรพัฒนาให้ดี$...

Preview : 1415
   Comment : 2  Download : 387
[ชื่อไฟล์ : RF-t1330938890.pdf] [ขนาด : 131.24 KB]
178. แผ่นซีดีโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 6-11 ปี สำหรับครู
ประเภทผลงาน : สิ่งประดิษฐ์/เครื่องมือ  ลักษณะเทคโนโลยี : โปรแกรมหรือเครื่องวัด   ปีที่ตีพิมพ์ : 2551
ผู้จัดทำ : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ครูได้ประเมินความฉลาดทางอารมณ์สำหรับเด็ก 6-11 ปี ทราบถึงจุดดีจุดเด่นของลักษณะความฉลาดทางอารมณ์ที่ควรส่งเสริมและจุดอ่อนที่ควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ร...

Preview : 1484
   Comment : 0  Download : 51
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
179. แผ่นซีดีโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 6-11 ปี สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง
ประเภทผลงาน : สิ่งประดิษฐ์/เครื่องมือ  ลักษณะเทคโนโลยี : โปรแกรมหรือเครื่องวัด   ปีที่ตีพิมพ์ : 2551
ผู้จัดทำ : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของลูกอายุ 6-11 ปีทราบถึงจุดดีจุดเด่นของลักษณะความฉลาดทางอารมณ์ที่ควรส่งเสริมและจุดอ่อนที่ควรพัฒนาให้ดี$...

Preview : 1130
   Comment : 0  Download : 397
[ชื่อไฟล์ : RF-t1330938992.pdf] [ขนาด : 134.28 KB]
180. ชุดคู่มือเสริมสร้างไอคิวและอีคิวเด็ก
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : คู่มือ (ชุด/เล่ม: คู่มือความรู้ คู่มือการดำเนินงาน คู่มือการฝึกอบรม)   ปีที่ตีพิมพ์ : 2549
ผู้จัดทำ : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กในครอบครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล


Preview : 4457
   Comment : 1  Download : 186
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ไม่พบข้อมูล

 

หน้าแรก << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >> หน้าสุดท้าย


อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข