คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
2525 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5319457531945753194575319457531945753194575319457 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก เทคโนโลยีสุขภาพจิต  

 

ข้อมูลเทคโนโลยี

ชื่อเทคโนโลยี : ชื่อผู้จัดทำ :
สังกัดหน่วยงาน : ประเภทเทคโนโลยี :

 

ค้นพบทั้งหมด 293 รายการ     มุมมองรายละเอียด    มุมมองตาราง
ลำดับ รายละเอียดผลงาน
61. การปรับพฤติกรรม
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : แผ่นพับ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : แผนกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
วัตถุประสงค์ :
พัฒนาการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขพฤติกรรมของเด็ก เพื่อให้เด็กมีพฤติกรรมที่เราต้องการโดยทำอย่างเป็นระบบ คงเส้นคงวา ต่อเนื่องจริงจัง


Preview : 673
   Comment : 0  Download : 166
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
62. ฝึกพูด
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : แผ่นพับ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : แผนกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
วัตถุประสงค์ :
เพื่อแก้ไขการพูด และแก้ไขความบกพร่องที่เกิดจากการใช้อวัยวะในการพูดหรือความบกพร่องทางสมองในบางด้าน ที่ส่งผลกระทบต่อการพูด


Preview : 737
   Comment : 0  Download : 82
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
63. การบำบัดด้วยเครื่อง HEG คืออะไร
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : แผ่นพับ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : แผนกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
วัตถุประสงค์ :
เื่พื่อให้ทราบประโยชน์และวิธีการใช้เครื่อง HEG


Preview : 1520
   Comment : 0  Download : 28
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
64. LD คืออะไร
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : แผ่นพับ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : แผนกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้เข้าใจ LD  และหาหลักการช่วยเหลือ


Preview : 1014
   Comment : 0  Download : 105
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
65. ดาวน์ซินโดม
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : แผ่นพับ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : แผนกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ทราบกลุ่มอาการดาวน์ สาเหตุการเกิด และวิธีการป้องกัน


Preview : 774
   Comment : 0  Download : 32
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
66. การบริการของแผนกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : แผ่นพับ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : แผนกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
วัตถุประสงค์ :
ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา ฟื้นฟูทางจิตสังคม และกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ตั้งแต่แรกเกิด ถึง 15 ปี


Preview : 768
   Comment : 0  Download : 51
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
67. คู่มือคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี ฉบับกรมสุขภาพจิต (70 ข้อ)
ประเภทผลงาน : สิ่งประดิษฐ์/เครื่องมือ  ลักษณะเทคโนโลยี : แบบคัดกรอง   ปีที่ตีพิมพ์ : พ.ศ.2555
ผู้จัดทำ : สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี ฉบับกรมสุขภาพจิต (70 ข้อ)


Preview : 752
   Comment : 0  Download : 118
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
68. คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี สำหรับผู้ปกครอง
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : คู่มือ (ชุด/เล่ม: คู่มือความรู้ คู่มือการดำเนินงาน คู่มือการฝึกอบรม)   ปีที่ตีพิมพ์ : พ.ศ.2555
ผู้จัดทำ : สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นคู่มือในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด -5 ปี สำหรับผู้ปกครอง


Preview : 2141
   Comment : 1  Download : 114
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
69. เครื่องมือในการคัดกรองพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี (70 ข้อ)
ประเภทผลงาน : สิ่งประดิษฐ์/เครื่องมือ  ลักษณะเทคโนโลยี : แบบคัดกรอง   ปีที่ตีพิมพ์ : พ.ศ.2555
ผู้จัดทำ : สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการคัดกรองพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี (70 ข้อ)


Preview : 789
   Comment : 0  Download : 64
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
70. ประสบการณ์แนวทางการช่วยเหลือเด็กที่มีความล่าช้าด้านการสื่อความหมาย
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : คู่มือ (ชุด/เล่ม: คู่มือความรู้ คู่มือการดำเนินงาน คู่มือการฝึกอบรม)   ปีที่ตีพิมพ์ : พ.ศ.2553
ผู้จัดทำ : สมัย ศิริทองถาวร และคณะ
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นแนวทางการช่วยเหลือเด็กที่มีความล่าช้าด้านการสื่อความหมาย


Preview : 720
   Comment : 0  Download : 85
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
71. สรุปบทเรียน การเสริมสร้าง IQ EQ เด็กวัยแรกเกิด - 5 ปี สำหรับผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนแก้ว
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : คู่มือ (ชุด/เล่ม: คู่มือความรู้ คู่มือการดำเนินงาน คู่มือการฝึกอบรม)   ปีที่ตีพิมพ์ : พ.ศ.2548
ผู้จัดทำ : สมัย ศิริทองถาวร
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเสริมสร้าง IQ EQ เด็กวัยแรกเกิด - 5 ปี สำหรับผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 


Preview : 969
   Comment : 0  Download : 54
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
72. สมาธิสั้นหายได้ไม่ยาก
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : แผ่นพับ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้มีความรู้เรื่องเด็กสมาธิสั้น


Preview : 777
   Comment : 0  Download : 653
[ชื่อไฟล์ : RF-t1342054715.pdf] [ขนาด : 2,075.42 KB]
73. เด็กติดเกม
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : แผ่นพับ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อทราบแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาเด็กติดเกม


Preview : 731
   Comment : 0  Download : 551
[ชื่อไฟล์ : RF-t1342054435.pdf] [ขนาด : 2,682.38 KB]
74. ความเครียดในวัยทำงาน
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : แผ่นพับ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ประชาชนมีวิธีการคลายเครียดด้วยตนเอง


Preview : 1732
   Comment : 0  Download : 828
[ชื่อไฟล์ : RF-t1342054202.pdf] [ขนาด : 2,497.12 KB]
75. การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาทางจิตเวช
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : แผ่นพับ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชเวชและญาติมีความรู้เรื่องการดูแลการใช้ยาทางจิตเวช


Preview : 2196
   Comment : 0  Download : 1012
[ชื่อไฟล์ : RF-t1342053941.pdf] [ขนาด : 3,388.23 KB]
76. โรคซึมเศร้า
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : แผ่นพับ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ทราบวิธีการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า


Preview : 811
   Comment : 0  Download : 762
[ชื่อไฟล์ : RF-t1342053582.pdf] [ขนาด : 2,905.24 KB]
77. การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาทางจิตเวช
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : แผ่นพับ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ญาติ/ผู้ป่วยจิตเวชมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาทางจิตเวช


Preview : 745
   Comment : 0  Download : 84
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
78. ความเครียดในวัยทำงาน
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : แผ่นพับ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ประชาชนทราบวิธีผ่อนคลายความเครียดด้วยตนเอง


Preview : 777
   Comment : 0  Download : 32
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
79. เด็กติดเกม
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : แผ่นพับ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อป้องกันปํญหาการติดเกมในเด็กและเยาวชน


Preview : 673
   Comment : 0  Download : 30
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
80. สมาธิในวัยเด็กคือก้าวสำคัญแห่งการเรียนรู้
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
วัตถุประสงค์ :
เพื่อส่วเสริมการสร้างสมาธิให้เด็ก ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้


Preview : 615
   Comment : 0  Download : 47
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ไม่พบข้อมูล

 

หน้าแรก << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >> หน้าสุดท้าย


อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข