คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
2222 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5319453531945353194535319453531945353194535319453 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก เทคโนโลยีสุขภาพจิต  

 

ข้อมูลเทคโนโลยี

ชื่อเทคโนโลยี : ชื่อผู้จัดทำ :
สังกัดหน่วยงาน : ประเภทเทคโนโลยี :

 

ค้นพบทั้งหมด 293 รายการ     มุมมองรายละเอียด    มุมมองตาราง
ลำดับ รายละเอียดผลงาน
41. คู่มือการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมสำหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : คู่มือ (ชุด/เล่ม: คู่มือความรู้ คู่มือการดำเนินงาน คู่มือการฝึกอบรม)   ปีที่ตีพิมพ์ : ตุลาคม 2555
ผู้จัดทำ : อมรากุล อินโอชานนท์ และคณะ (กาญจนา วณิชรมณีย์, ชิดชนก โอภาสวัฒนา, และคณะ)
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องสมองเสื่อมและแนวทางในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมสำหรับแ       เจ้าหน้าที...

Preview : 998
   Comment : 1  Download : 147
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
42. แนวทางการให้การดูแลและประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการรับประทานยาคลอนาซีแปมในผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ
ประเภทผลงาน : สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ลักษณะเทคโนโลยี : แผ่นบันทึกข้อมูล/ไฟล์/โปรแกรม Diskette CD-ROM DVD-ROM   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : วัธนี จิตธรรม และคณะ
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้บุคลากรและผู้สนใจเข้าใจอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาคลอนาซีแปม


Preview : 2164
   Comment : 0  Download : 87
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
43. ความชุก ลักษณะอาการ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาพฤติกรรม อารมณ์และจิตใจในผู้สูงอายุโรค สมองเสื่อม (BPSD) ที่มารับบริการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์: การศึกษาแบบย้อนหลัง
ประเภทผลงาน : สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ลักษณะเทคโนโลยี : ไฟล์ e-book (PDF) Presentation (PowerPoint)   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : สนธยา มณีรัตน์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อศึกษาความชุกของผู้ป่วยสมองเสื่อม


Preview : 4131
   Comment : 0  Download : 101
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
44. การประเมินพัฒนาการเด็กแรกเกิด-5 ปี (TDSI) สำหรับบุคลากรสาธารณสุข
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถประเมินพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด-5 ปี


Preview : 3509
   Comment : 1  Download : 290
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
45. แบบประเมินและป้องกันพัฒนาการเด็กไม่สมวัย วัยแรกเกิด-5 ปี
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถประเมินพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด-5 ปีได้
เพื่อป้องกันพัฒนาการไม่สมวัย


Preview : 1373
   Comment : 0  Download : 234
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
46. คู่มืออบรมหลักสูตรการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต สำหรับสื่อมวลชนท้องถิ่น
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : หลักสูตร/โปรแกรมฝึกอบรม   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : วีณา บุญแสง
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขใช้เป็นคู่มือในการถ่ายทอดความรู้เรื่องการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตให้แก่สื่อมวลชนท้องถิ่นให้สามารถเผยแพร่แก่ประชาชนได้ต่อไป


Preview : 1031
   Comment : 1  Download : 122
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
47. คู่มือการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับแพทย์
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : คู่มือ (ชุด/เล่ม: คู่มือความรู้ คู่มือการดำเนินงาน คู่มือการฝึกอบรม)   ปีที่ตีพิมพ์ : 2543
ผู้จัดทำ : ดวงตา ไกรภัสสร์พงษ์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อมุ่งหวังให้แพทย์ทั่วไปสามารถวินิจฉัย บำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชที่ถูกต้อง เหมาะสม จากการศึกษาคู่มือด้วยตนเอง โดยเน้นปัญหาที่พบได้บ่อ&#...

Preview : 2134
   Comment : 0  Download : 298
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
48. คู่มือการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับพยาบาล
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : คู่มือ (ชุด/เล่ม: คู่มือความรู้ คู่มือการดำเนินงาน คู่มือการฝึกอบรม)   ปีที่ตีพิมพ์ : 2543
ผู้จัดทำ : ดวงตา ไกรภัสสร์พงษ์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อช่วยสร้างความรู้และแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชแก่พยาบาล


Preview : 2640
   Comment : 1  Download : 501
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
49. ความรู้เรื่องโรคอัลไซเมอร์
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : คู่มือ (ชุด/เล่ม: คู่มือความรู้ คู่มือการดำเนินงาน คู่มือการฝึกอบรม)   ปีที่ตีพิมพ์ : 2552
ผู้จัดทำ : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเผยแพร่ความรู้และแนวทางช่วยเหลือต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ แก่ผู้ที่ดูแลผู้ป่วยหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจศึกษาเรื่องราวเกี่ย...

Preview : 1493
   Comment : 0  Download : 859
[ชื่อไฟล์ : RF-t1351129606.pdf] [ขนาด : 26.63 KB]
50. สร้างสุขในบ้าน
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : แผ่นพับ   ปีที่ตีพิมพ์ : -
ผู้จัดทำ : โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
วัตถุประสงค์ :
-


Preview : 830
   Comment : 0  Download : 557
[ชื่อไฟล์ : RF-t1351131719.pdf] [ขนาด : 1,546.55 KB]
51. เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับไมเกรน
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : แผ่นพับ   ปีที่ตีพิมพ์ : -
ผู้จัดทำ : โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
วัตถุประสงค์ :
-


Preview : 1072
   Comment : 0  Download : 77
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
52. ไอคิวและอีคิว
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : แผ่นพับ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้เกิดความรู้เกี่ยวกับไอคิวและอีคิว


Preview : 748
   Comment : 0  Download : 248
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
53. การฟื้นฟูจิตใจหลังน้ำท่วม
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : แผ่นพับ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
วัตถุประสงค์ :
สามารถนำไปให้การฟื้นฟูจิตใจหลังน้ำท่วมกับผู้ประสบภัย


Preview : 646
   Comment : 0  Download : 40
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
54. การให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจผู้ประสบภัยพิบัติ
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : แผ่นพับ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจผู้ประสบภัยพิบัติ


Preview : 691
   Comment : 0  Download : 75
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
55. พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : แผ่นพับ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : ศูนย์พัฒนาวิชาการและวิจัย
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้รู้และเข้าใจ พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551


Preview : 1365
   Comment : 1  Download : 544
[ชื่อไฟล์ : RF-t1343719056.pdf] [ขนาด : 2,560.14 KB]
56. โรคสมองติดยา
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : แผ่นพับ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : ศูนย์พัฒนาวิชาการและวิจัย
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้เข้าใจถึงอันตรายของโรคสมองติดยา


Preview : 1444
   Comment : 0  Download : 748
[ชื่อไฟล์ : RF-t1343718809.pdf] [ขนาด : 2,761.92 KB]
57. รอยยิ้มเล็ก ๆ เด็ก ๆ ของโลก
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : แผ่นพับ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : ศูนย์พัฒนาวิชาการและวิจัย
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลอยางเหมาะสม


Preview : 757
   Comment : 0  Download : 508
[ชื่อไฟล์ : RF-t1343718589.pdf] [ขนาด : 3,848.77 KB]
58. โรคจิตเภท เป็นอย่างไร ช่วยผมที
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : แผ่นพับ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : ศูนย์พัฒนาวิชาการและวิจัย
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้เข้าใจถึงโรคจิตเภท


Preview : 946
   Comment : 0  Download : 672
[ชื่อไฟล์ : RF-t1343718277.pdf] [ขนาด : 2,272.14 KB]
59. ภาวะวิตกกังวล
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : แผ่นพับ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและรู้วิธีการดูแลตนเองและบุคคลรอบข้างเรื่องภาวะวิตกกังวล


Preview : 920
   Comment : 0  Download : 734
[ชื่อไฟล์ : RF-t1343717942.pdf] [ขนาด : 3,165.12 KB]
60. ปัญหาเด็กเรื่องเล็กๆจริงหรือ?
ประเภทผลงาน : สื่อสิ่งพิมพ์  ลักษณะเทคโนโลยี : แผ่นพับ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อใหเด็กได้รับการดูแลทางสุขภาพจิต


Preview : 681
   Comment : 0  Download : 480
[ชื่อไฟล์ : RF-t1343717610.pdf] [ขนาด : 3,350.15 KB]
ไม่พบข้อมูล

 

หน้าแรก << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >> หน้าสุดท้าย


อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข