Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5652093565209356520935652093565209356520935652093 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

รายละเอียดข่าประชาสัมพันธ์
พรสำคัญในวันปีใหม่
คนไทยเฝ้ารอพรสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดำเนินชีวิตของปีใหม่ จาก ส.ค.ส และพระราชดำรัสและพระราโชวาท ซึ่งทุกปีมีการเปิดเพลงพรปีใหม่ที่พระองค์ทรงพระราชทานไว้ด้วย เนื้อเพลงให้พรที่เรียบง่าย เป็นพระอัจฉริยภาพที่คนไทยหวนนึกถึงอีกครั้ง
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
08/02/2559 > อ่านรายละเอียด
เริ่มต้นสร้างสุขภาพจิตที่ดี
ตั้งแต่ 1 มกราคมปีใหม่นี้ ทุกคนคงต้องการให้เป็นการเริ่มต้นที่จะทำสิ่งที่ดี จะปรับปรุงให้ดีขึ้น เรียนรู้อย่างเข้าใจกับสิ่งใหม่ทีจะเข้ามาในชีวิต ตระเตรียมให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของหลายสิ่งหลายอย่าง ตลอดจนอุปสรรคหรือปัญหาที่จะต้องแก้ไขและก้าวผ่านไปให้ได้
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
08/02/2559 > อ่านรายละเอียด
ส่งความสุขทั่วไทย กระเช้าปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์
เทศกาลปีใหม่เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่หลายคนใช้สุราเป็นเครื่องกระตุ้นให้มีความสนุกครื้นเครง การตระหนักถึงมหันตภัยของสุรา ลด ละ เลิกดื่มสุรา จะช่วยให้สังคมไทยฉลองปีใหม่ด้วยความสุขใจและปลอดภัยมากขึ้น
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
30/11/2558 > อ่านรายละเอียด
พรสำคัญในวันปีใหม่
คนไทยเฝ้ารอพรสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดำเนินชีวิตของปีใหม่ จาก ส.ค.ส และพระราชดำรัสและพระราโชวาท ซึ่งทุกปีมีการเปิดเพลงพรปีใหม่ที่พระองค์ทรงพระราชทานไว้ด้วย เนื้อเพลงให้พรที่เรียบง่าย เป็นพระอัจฉริยภาพที่คนไทยหวนนึกถึงอีกครั้ง
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
23/09/2559 > อ่านรายละเอียด
ต้นแบบ แรงบันดาลใจ
ผู้คนใฝ่หาแรงบันดาลใจ หากนึกถึงภาพเหตุการณ์ในอดีตที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหลายเรื่องหลายโครงการพระราชดำเนินด้วยพระองค์เอง รวมถึงพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท และสำคัญสุด คือ พระบรมปฐมราชโองการ ประมวลออกมาจะเป็นแรงกระตุ้นที่ผลักดันคนไทยไปข้างหน้าได้
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
23/09/2559 > อ่านรายละเอียด
ราชประชานุเคราะห์
การช่วยเหลือ อนุเคราะห์ ซึ่งกันและกัน ในยามประสบภัย โดยเฉพาะภัยธรรมชาติ ทำให้นึกถึงพระราชกรณียกิจด้านนี้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นั่นคือ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กิจกรรมที่บันทึกที่มาของมูลนิธิบ่งบอกถึงความห่วงใยของพระองค์ต่อชาวไทย
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
23/09/2559 > อ่านรายละเอียด
ลืมเลือนกันแล้วหรือยัง
ภาพเหตุการณ์ที่ควรสอนลูกหลานรุ่นใหม่ถึงแผ่นดินไหวโดยเฉพาะสึนามิที่ครั้งหนึ่งกระทบต่อชาวไทยหลายคนที่ประสบเหตุภัยธรรมชาตินี้ ซึ่งเกิดขึ้นเพียงครั้งคราวในประเทศไทยที่จะเตือนความทรงจำอย่างต่อเนื่องแก่เด็กที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น 10 ปี เหมือนน้ำท่วมน้ำหลาก
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
30/11/2558 > อ่านรายละเอียด
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้แนวทางที่เป็นยุทธศาสตร์ที่เห็นภาพได้ชัดเจน และฟังดูเหมือนเป็นวิทยาศาสตร์ จะเห็นได้จากพระองค์ทรงนำติดตัวไปด้วยเสมอ การจดบันทึก การถ่ายภาพ การอ่านแผนที่ และการไตร่ถามผู้คนในพื้นที่ จึงเป็นหลักการสำคัญนี้
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
23/09/2559 > อ่านรายละเอียด
ทฤษฎีใหม่ การปรับตัวของเกษตรกร
เกษตรกรเป็นกลุ่มคนใหญ่สุดของประเทศ การเกษตรเป็นรากฐานของการดำเนินชีวิตคนไทย พระองค์ทรงเข้าใจหลักนี้ ทรงเข้าไปหาอย่างกัลยาณมิตร ทรงแนะนำการทำเกษตรอย่างยั่งยืน ด้วยทฤษฎีใหม่ที่พระองค์มีประสบการณ์มาตลอดชีวิต ใช้ในการปรับตัวของเกษตรกร
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
23/09/2559 > อ่านรายละเอียด
หลักความสามัคคีและความเพียร
พื้นฐานการอยู่ร่วมกันในสังคมและการทำงาน คือ ความสามัคคีและความเพียร ตามแนวคิดของผู้คนอาจมีนิยามที่แตกต่างกัน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับสิ่งนี้อย่างต่อเนื่องและคงเส้นคงวา เป็นคำพูดที่เรียบง่ายสำหรับประชาชนให้เข้าใจอย่างเห็นภาพ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
23/09/2559 > อ่านรายละเอียด
วันกีฬาแห่งชาติ
วงการกีฬาได้ถือเอาวันที่ 16 ธันวาคมของทุกปี เป็น 'วันกีฬาแห่งชาติ' ตั้งแต่ พ.ศ. 2532 ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นตัวอย่างของการมุ่งมั่นฝึกฝนทั้งการประดิษฐ์และใช้กีฬาเสริมสร้างพระวรกาย พระองค์ทรงเป็นนักกีฬาแข่งขันเรือใบที่เอาพระทัยใส่ในทุกขั้นตอน
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
23/09/2559 > อ่านรายละเอียด
ปรับตัวเพื่อความพอเพียง
สังคมไทยเป็นหมู่ชนที่เปิดกว้างในการยอมรับทุก ๆ สิ่งจากสังคมภายนอกประเทศ บางคนก็นำมาใช้เลย บางคนก็คิดทบทวนแล้วปรับใช้ บางคนก็คิดทำเสียใหม่ บางคนก็ฟื้นฟูอนุรักษ์สิ่งเดิม แล้วถ้าเป็นคุณจะยอมรับอย่างไร งานสุขภาพจิตจึงต้องการเห็นการปรับตัวเพื่อความพอเพียง
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
23/09/2559 > อ่านรายละเอียด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสู่สุขภาพจิตที่ยั่งยืน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการ เป็นสิ่งที่ได้พัฒนาคน พัฒนาชุมชนไปทั่วทุกพื้นที่...ที่ที่ผู้ศึกษานำไปใช้ปฏิบัติแก่ตนเองและชุมชน ยังเป็นการขยายผลการศึกษาต่อ ๆ กันไป เป็นตัวอย่างการพัฒนาสุขภาพจิตที่น่าชื่นชม
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
23/09/2559 > อ่านรายละเอียด
พระราชดำรัส แง่คิดสุขภาพจิต
พระปฐมบรมราชโองการยังเป็นที่จดจำในใจของชาวไทย และยังมีพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสต่าง ๆ อีกมากมาย ที่พระราชทานให้ไว้ ใจความสำคัญนั้นสร้างแรงกระตุ้น แรงบันดาลใจ แนวคิดและแนวทาง ตัวอย่างและขั้นตอน เปรียบได้อย่างสุขุมลุ่มลึกและลึกซึ้งกินใจ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
23/09/2559 > อ่านรายละเอียด
ดูแลผู้ป่วยมะเร็งและร่วมป้องกัน
นานกว่า 40 ปีมาแล้วที่งานสาธารณสุขได้รณรงค์มาอย่างต่อเนื่อง จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งนี้ยังมีมากขึ้นทุกปี และชนิดโรคร้ายนี้ก็เกิดขึ้นตามจุดสำคัญของร่างกายด้วย ส่วนงานสุขภาพจิตนั้นเข้าไปช่วยเหลือและสนับสนุนได้ คือ การฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ป่วยให้มีกำลังใจต่อสู้โรค
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
30/11/2558 > อ่านรายละเอียด
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อถึงเดือนธันวาคมในทุกปี คนไทยนึกถึงวันอันสำคัญยิ่งของประเทศ วันที่ 5 ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่รอชื่นชมพระองค์ผู้ที่ประชาชนเคารพรัก และเทิดทูน กล่าวถึงพระองค์ท่านอย่างสนิทใจว่า ในหลวงของเรา ทรงพระเจริญ และต้องการเห็นพระองค์อย่างใกล้ชิดสักครั้ง
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
14/01/2559 > อ่านรายละเอียด
ผูกพันกับในหลวง
5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยราชการได้กำหนดเป็นวันพ่อแห่งชาติเรื่อยมา อันเป็นโอกาสให้ประชาชนที่เสมือนลูกได้แสดงถึงความรัก เคารพ เทิดทูน ในหลวงของเรา ด้วยกิจกรรมการโบกและประดับธงดวงตราสัญลักษณ์
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
14/01/2559 > อ่านรายละเอียด
วันพ่อแห่งชาติ
วันพ่อแห่งชาติเป็นวันหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ลูกได้แสดงถึงความเคารพรักที่มีต่อพ่อ สำหรับพ่อส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยแสดงความรู้สึกที่มีต่อลูกและครอบครัวมากนัก แต่เมื่อถามถึงสิ่งที่สำคัญในชีวิต พ่อตอบว่า ลูกและครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ สำหรับพ่อ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
14/01/2559 > อ่านรายละเอียด
ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์และร่วมป้องกัน
1 ธันวาคม วันเอดส์โลกเพราะเป็นโรคที่แพร่ระบาดทั่วโลก การสร้างความเข้าใจและความเห็นใจกับผู้ติดเชื้อ HIV เป็นสิ่งสำคัญ งานสุขภาพจิตเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นนี้จึงสร้างหลักสูตรการให้การปรึกษาสำหรับบุคลากรหน่วยต่าง ๆ ในโรงพยาบาลใช้วิธีการนี้ดูแลคนไข้
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
30/11/2558 > อ่านรายละเอียด
สร้างความเข้าใจปีสุขภาวะ
กรมสุขภาพจิตขอนำเสนอเครื่องชี้วัดภาระโรค (Burden of disease) ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดปีสุขภาวะที่สูญเสียไปจากโรคและการบาดเจ็บของประชากร (Disability-Adjusted Life Years-DALYs) จัดเป็นการวัดสถานะสุขภาพของประชากรแบบองค์รวม ที่วัดภาวการณ์สูญเสียด้านสุขภาพ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
15/11/2558 > อ่านรายละเอียด
ไม่พบข้อมูล

 

หน้าแรก << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >> หน้าสุดท้าย


อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข