Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5652091565209156520915652091565209156520915652091 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

รายละเอียดข่าประชาสัมพันธ์
เทคนิคการดูแลลูกเด็กวัยรุ่นติดเกมส์เบื้องต้น
เด็กเล่นเกมหลายคนใช้การเล่นเกมเพื่อหนีสิ่งที่เป็นอยู่ (โลกความเป็นจริง) ไปสู่ โลกที่อยากเป็น (ในเกม) เล่นแบบจริงจัง จนส่งผลเสียทำให้เด็กคนนั้นผลักตนเองออกจากสังคมมากขึ้น ทำให้ยิ่งเป็นปัญหาครอบครัว การเรียน และการคบเพื่อน ทั้งๆ ที่ปัญหาเหล่านี้ก็เป็นสาเหตุ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
21/06/2559 > อ่านรายละเอียด
วัยรุ่นกับยาเสพติด
สำหรับปัญหายาเสพติดนั้น กลุ่มที่มีผู้ติดยาเสพติดเป็นจำนวนมากกว่ากลุ่มอื่นคือกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะการแพร่ระบาดไปสู่เยาวชนที่กำลังอยู่ในวัยเรียน และสาเหตุก็มาจากการถูกเพื่อนชักชวนให้ลองนั่นเอง
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
21/06/2559 > อ่านรายละเอียด
ไอโอดีนกับไอคิว
ปัญหาการขาดไอโอดีนเป็นปัญหาสาธารณสุขที่กระทบต่อสติปัญญาเด็กไทยและการเกิดโรคคอพอก ปัจจุบันนโยบายรัฐขอความร่วมมือให้ภาคเอกชนทำการเสริมไอโอดีนในเกลือและซอสปรุงรสต่าง ๆ ทั้งน้ำปลาและซีอิ้วที่เข้าถึงครัวเรือนประชาชนมากที่สุดเพื่อป้องกันปัญหานี้
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
21/06/2559 > อ่านรายละเอียด
วันผู้บริจาคโลหิตโลก
การมอบโลหิตเพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ในปัจจุบันมีความจำเป็น ด้วยสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ และองค์การอนามัยโลก กำหนดให้ 14 มิถุนายน เป็น วันผู้บริจาคโลหิตโลก เพื่อให้เป็นวันแห่งการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทั่วโลก คนไทยจำนวนไม่น้อยก็ได้ทำ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
21/06/2559 > อ่านรายละเอียด
แรงงานเด็ก
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและอีกหลายหน่วยงานร่วมกันจัดงาน 'วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก' เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะขจัดการใช้แรงงานเด็ก
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
21/06/2559 > อ่านรายละเอียด
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การร่วมกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ครั้งนี้ทุกคนมีความตั้งใจในการทำถวาย ซึ่งพระองค์เป็นศูนย์รวมแห่งความจงรักภักดี และศูนย์รวมแห่งความรักความสามัคคีของคนในชาติ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
30/01/2560 > อ่านรายละเอียด
ทะเลที่ฟื้นฟูสภาพจิตใจ
8 มิถุนายน วันทะเลโลก ประกาศไว้เพื่อให้คนตื่นตัวอนุรักษ์ทะเล เพราะทะเลยังเป็นแหล่งฟื้นฟูสภาพจิตใจ เป็นที่ที่ช่วยผ่อนคลายความเครียด เป็นสถานที่ที่ครอบครัวสามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้โดยเฉพาะการท่องเที่ยว งานสุขภาพจิตทะเลจึงเป็นแหล่งสำหรับการทำนิเวศบำบัดที่ดี
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
21/06/2559 > อ่านรายละเอียด
การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ
คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ขอประชาสัมพันธ์ติดตามการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 13 เรื่อง 'สติ วิถีแห่งสุขภาพดี' (Mindfulness For Healthy Lives) 8–10 มิ.ย. 2559
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
10/07/2559 > อ่านรายละเอียด
ข้าว สุขภาพจิตชาวนา
5 มิถุนายน วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ระรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ที่พระราชทานต่อชาวไทยและข้าวไทยและเป็นวาระสำคัญต่อกิจกรรมข้าวไทย โดยเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรและทรงหว่านข้าวในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
21/06/2559 > อ่านรายละเอียด
วันสิ่งแวดล้อมโลก
วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ด้วยวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมทั่วโลกมีผลกระทบต่อกัน ความกังวลผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นอาหาร สภาพน้ำ ภูมิอากาศ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อสิ่งมีชีวิต หากยิ่งคิดใคร่ครวญว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้ว จะส่งผลเสียด้านสุขภาพจิตด้วย
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
21/06/2559 > อ่านรายละเอียด
สื่อสิ่งพิมพ์สุขภาพจิต
เทคโนโลยีการพิมพ์มีส่วนช่วยการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเป็นอย่างยิ่ง โดยพัฒนาการเรียนรู้สุขภาพจิตของคนไทยให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมอีกแนวทางหนึ่ง จนปัจจุบันสื่อสิ่งพิมพ์ของงานสุขภาพจิตมีมากมายที่ประชาชนทั้วไป ผู้ปฏิบัติ และนักวิชาการสามารถเข้าถึงได้
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
10/07/2559 > อ่านรายละเอียด
เจริญด้วยการดื่มนม
ด้วยคณะกรรมการ FAO ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันรณรงค์การดื่มนมสากล (World Milk Day) เพื่อให้ประชาชนในประเทศทั่วโลกเห็นความสำคัญกับการดื่มนมให้มากขึ้น โดยปัจจุบันคนไทยดื่มนมเพียง 14-15 ลิตรต่อคนต่อปี จึงควรมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ทุกปี
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
21/06/2559 > อ่านรายละเอียด
กลุ่มโรค NCDs กับสุขภาพจิต
การใช้ชีวิตประจำวันมีความเสี่ยงต่อโรคจริงหรือ เป็นคำถามคาดไม่ถึงว่าสัมพันธ์กันอย่างไร มันเกิดขึ้นรวดเร็ว ฉับพลัน เกิดอย่างง่ายดายเชียวนั้นหรือ การดำเนินชีวิตที่คุ้นเคยต่อเนื่องส่งผลเสียต่อสุขภาพได้อย่างเรื่องการกิน นอน ออกกำลังกาย และการทำงานที่ไม่สมดุล
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
21/06/2559 > อ่านรายละเอียด
วันงดสูบบุหรี่โลก
องค์การอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุขไทยเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชนไม่ว่าจะผู้สูบบุหรี่หรือผู้ที่ไม่สูบก็ตาม จึงได้จัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) เพื่อให้มีการรณรงค์การไม่สูบบุหรี่อันเกิดจากควันบุหรี่ที่ถูกเผา/พ่นออกมา
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
21/06/2559 > อ่านรายละเอียด
สุขบัญญัติแห่งชาติ
28 พฤษภาคม ถูกกำหนดให้เป็นวันสุขบัญญัติแห่งชาติ สืบเนื่องด้วยวันนี้ในปี พ.ศ. 2539 คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบอนุมัติสุขบัญญัติแห่งชาติ โดยประกาศให้ดำเนินการเผยแพร่แก่ประชาชน ด้วยการรณรงค์ต่อเนื่องทุกปีให้เกิดความตระหนักและปลูกฝังให้คนรุ่นต่อๆ ไปปฏิบัติตาม
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
21/06/2559 > อ่านรายละเอียด
สิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพจิต
22 พฤษภาคม เป็นวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งต่างก็เป็นวันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่สำคัญต่อมนุษย์ในการปรับตัวเพื่ออยู่รอดในธรรมชาติจึงควรให้ความสำคัญและดูแลต้นไม้และสิ่งมีชีวิตที่เป็นคุณ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
21/06/2559 > อ่านรายละเอียด
วันพิพิธภัณฑ์สากล
18 พฤษภาคม วันพิพิธภัณฑ์สากล แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของผู้คน สำหรับประเทศไทยนั้นมีพิพิธภัณฑ์หรืออุทยาน/ศูนย์การเรียนรู้หลาย ๆ แห่งที่น่าสนใจ การส่งเสริมให้เด็กและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมเรียนรู้ ณ งานพิพิธภัณฑ์ทั้งรัฐและเอกชน ย่อมสร้างประโยชน์ได้มากหลาย
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
21/06/2559 > อ่านรายละเอียด
สุขภาพจิตในตอนเปิดเทอม
สถานศึกษาหลายแห่งเปิดภาคเรียนมาหลายวันแล้ว บางแห่งก็กำลังจะเปิดการเรียนการสอนกันในช่วงกลางเดือนหรือไม่ก็ปลายเดือนนี้ สถาบันอุดมศึกษาก็จะเปิดเทอมในต้นเดือนหน้าก็มี ความเปลี่ยนแปลงกับการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น สถานที่แห่งใหม่ ผู้เรียนจึงต้องปรับตัวให้ได้
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
21/06/2559 > อ่านรายละเอียด
ความดันโลหิตสูงกับสุขภาพจิต
17 พฤษภาคม เป็นวันความดันโลหิตสูงโลก โดยปัจจุบันมีประชากรทั่วโลกเป็นและป่วยด้วยโรคนี้มากกว่าพันล้านคน สำหรับประเทศไทยประมาณการกันว่ามีจำนวนถึง 11 ล้านคน ซึ่งโรคนี้จะนำไปสู่โรคอื่น ๆ ที่ร้ายแรงอีกหลายโรค สำหรับงานสุขภาพจิตโรคนี้ก็มีอิทธิพลต่อบุคคล ครอบครัว
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
21/06/2559 > อ่านรายละเอียด
สุขภาพจิตครอบครัว
15 พฤษภาคม วันสากลว่าด้วยครอบครัว กลุ่มทางสังคมแหล่งแรกของผู้คนวัยเด็กในการเรียนรู้ที่จะปรับตัวและเอาชีวิตให้อยู่รอดได้ ตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมได้กล่าวถึงหลายพฤติกรรมที่เด็กจะซึมซับและเลียนแบบจากพ่อแม่ คนในครอบครัว อันสะท้อนภูมิหลังการอบรมเลี้ยงดูได้
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
21/06/2559 > อ่านรายละเอียด
ไม่พบข้อมูล

 

หน้าแรก << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >> หน้าสุดท้าย


อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข