Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5696408569640856964085696408569640856964085696408 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

รายละเอียดข่าประชาสัมพันธ์
ปฐมพยาบาลโลก
8 กันยายน วันปฐมพยาบาลโลก (World First Aid Day) ซึ่งองค์การกาชาดสากล ได้กำหนดไว้ในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนกันยายนของทุกปี เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจด้านการปฐมพยาบาลและพัฒนาต่อเนื่อง จนมีความสามารถ มีความมั่นใจในการปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
13/09/2559 > อ่านรายละเอียด
ต่อต้านคอรัปชั่นเพื่อสุขภาพจิตสังคมที่เปลี่ยนแปลง
วันที่ 6 กันยายนของทุกปี วันต่อต้านคอรัปชั่น ได้ถูกกำหนดขึ้นโดยความร่วมมือของภาคเอกชนและประชาชนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงด้วยการแสดงพลัง ไม่ล้าหลังจากประเทศที่พัฒนาแล้วหรือแม้แต่ประเทศในกลุ่มอาเซียนก็ตามที่พัฒนารูปแบบการต่อต้านคอรัปชั่นไปมากแล้ว
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
13/09/2559 > อ่านรายละเอียด
สืบนาคะเสถียร
วันสืบนาคะเสถียร 1 กันยายน ความตายที่แลกกับการตื่นตัวรักษาป่าไม้และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีต่อพื้นป่าธรรมชาติ ผู้เสียสละชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายบางครั้งกลับได้รับการเชิดชูยกย่อง แต่การฆ่าตัวตายเพื่อหนีบางสิ่งหรือโทษตัวเองบางอย่างนั้นไม่ได้รับเกียรตินั้น
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
13/09/2559 > อ่านรายละเอียด
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
๑๘ สิงหาคม วันและสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนที่จะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนคนไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
13/09/2559 > อ่านรายละเอียด
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ
ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการในงานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กทม.
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
13/09/2559 > อ่านรายละเอียด
ของขวัญสำหรับแม่
'แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง...' เพลงนี้ถือเป็นเพลงที่มอบให้กับคุณแม่ทุกคนและมีความหมายที่ซาบซึ้งถึงความความรักของแม่ที่มีต่อลูก ซึ่งได้ยินเพลงนี้ทีไรน้ำตาแห่งความซาบซึ้งก็จะไหลคลอเบ้าทุกครั้งไป เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมนี้ คุณทำเพื่อแม่อย่างไร
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
13/09/2559 > อ่านรายละเอียด
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
10 สิงหาคม วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน บทบาทของผู้นำชุมชนที่ 'บำบัดทุกข์ บำรุงสุข' ลูกบ้าน เป็นกลุ่มคนมีความใกล้ชิดกับชาวบ้านในท้องถิ่นมากที่สุด การดำเนินงานสุขภาพจิตเองก็ได้รับความช่วยเหลือจากผู้นำท้องถิ่นที่มีตำแหน่งทางการในการเข้าถึงเข้าหาประชาชนเพื่อช่วยเหลือ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
13/09/2559 > อ่านรายละเอียด
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
9 สิงหาคม วันภูมิปัญญาพื้นบ้านโลก ขณะนี้ภูมิปัญญาพื้นบ้านถือเป็นสิ่งที่ยอมรับในโลกแล้ว ซึ่งน่าภูมิใจที่ประเทศไทยมีภูมิปัญญาพื้นบ้านท้องถิ่นที่หลากหลาย สามารถสร้างแหล่งเรียนรู้ สร้างรายได้ สร้างความสุข ให้ผู้คนทุก ๆ วัยในท้องถิ่นมีสุขภาพจิตที่ดี
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
13/09/2559 > อ่านรายละเอียด
สื่อสารกับการปรับตัว
4 สิงหาคม วันสื่อสารแห่งชาติ แม้เทคโนโลยีการสื่อสารจะก้าวไปไกล แต่การใช้คำพูดหรือภาษา การสังเกตอากัปกิริยา การแปลความหมาย ยังคงเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสาร และยังเป็นจำเป็นในการปรับตัวของบุคคลและสังคม ทุกวันนี้มีการใช้ช่องทางสื่อสารหลากหลายรูปแบบ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
13/09/2559 > อ่านรายละเอียด
สตรีกับสุขภาพจิต
1 สิงหาคม วันสตรีไทย ด้วยความเคารพสิทธิความเป็นมนุษย์ เพศ ณ ปัจจุบันนี้ ถือว่ามีความเท่าเทียมกัน สังคมเปิดโอกาสให้แสดงออกได้เกือบทุก ๆ ด้าน ความเป็นผู้หญิงในสังคมไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีความสำคัญเรื่อยมา แล้วแต่บทบาทของสตรีผู้นั้น
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
13/09/2559 > อ่านรายละเอียด
พูดเขียนให้เป็นไทย
๒๙ กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ประเทศไทยมีภาษาประจำชาติ อันเป็นเอกลักษณ์การติดต่อสื่อสาร ปัจจุบันทั้งการพูดและการเขียนส่งผลต่อการดำรงชีวิตประจำวันของคนไทย ส่วนหนึ่งเพื่อสื่อความหมายทางสุขภาพจิตได้โดยตรงด้วย
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
13/09/2559 > อ่านรายละเอียด
วันงดดื่มสุราแห่งชาติ
ปัญหาจากการดื่มสุรามีมากและซับซ้อน คนไทยจำนวนมากที่ดื่ม และไม่น้อยที่ดื่มหนักจนติด การลดปัญหาการดื่ม จึงต้องมีมาตรการหลายอย่างเสริมมากขึ้นเพื่อให้ได้ผล การรณรงค์ก็เป็นมาตรการที่ควรทำอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงได้มีมติให้ช่วงเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
13/09/2559 > อ่านรายละเอียด
เข้าพรรษาใช้กำหนดเป็นสัญญา
เข้าพรรษาได้ถูกใช้กำหนดเป็นช่วงวันทำสัญญาต่าง ๆ เช่น งด-เลิกเหล้า งดสูบ-เลิกบุหรี่ ลดความอ้วนก็ยังรณรงค์ จึงเป็นวันสำคัญของชาวพุทธใช้เป็นจุดเริ่ม นอกจากพระภิกษุสงฆ์ต้องจำพรรษาอยู่ในวัดเพื่อเป็นการลดทุกข์ที่ได้กระทำโดยไม่ได้ตั้งใจของสงฆ์ที่เดินย่ำพืชผล
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
10/07/2559 > อ่านรายละเอียด
วันอาสาฬหบูชา
ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี จะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 นี้ ตรงกับวันที่ 19 กรกฎาคม มีกิจกรรมการทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา และสวดมนต์ ในตอนค่ำก็จะมีการเวียนเทียนที่เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยเรา
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
10/07/2559 > อ่านรายละเอียด
วันสหวิทยาการ : ศาสตร์แห่งการประยุกต์
ราชบัณฑิตยสภาจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 เนื่องในวันสหวิทยาการ ประจำปี 2559 เรื่อง ประเทศไทยและเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
14/07/2559 > อ่านรายละเอียด
วันประชากรโลก
11 กรกฎาคม วันประชากรโลก ไทยเป็นสมาชิกของสหประชาชาติที่มีประชากรที่พอเหมาะพอควรได้ ทำให้มีทรัพยากรพอเพียงกับประชาชนชาวไทยทุกระดับอายุได้ระดับหนึ่ง เมื่อเทียบกับประเทศที่มีจำนวนประชากรมาก ๆ แล้ว ไทยจึงบริหารจัดการด้านประชากรได้มั่นคง
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
10/07/2559 > อ่านรายละเอียด
ละศีลอด ฮารีรายอ
พี่น้องชาวมุสลิมมีการเฉลิมฉลองอีดุลฟิฏริหรือวันศาสนาอีดเล็ก โดยเดินทางกลับภูมิสำเนาของตน มาร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยพร้อมเพรียงกัน ได้พบปะเยี่ยมเยียนพ่อแม่ สังสรรค์กับญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน เพื่อจะได้ขออภัยต่อกันในสิ่งที่ผ่านมา และร่วมบริจาคทานแก่คนยา
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
10/07/2559 > อ่านรายละเอียด
สหกรณ์รูปแบบความร่วมมือร่วมใจ
วันเสาร์แรกของเดือนกรกฎาคมทุกๆ ปี คือวันสหกรณ์สากล ด้วยหลักการของสหกรณ์นั้นสามารถสร้างความร่วมมือ ลงขันก็ได้ลงแรงก็ดี อันเป็นพลังสุขภาพจิตชุมชนได้ โดยสมาชิกสหกรณ์นั่นเองที่ต้องร่วมคิดร่วมทำ วางแผน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
10/07/2559 > อ่านรายละเอียด
ลูกเสือแห่งชาติ
1 กรกฎาคมของทุกปี คือวันลูกเสือแห่งชาติ ผู้ซึ่งฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ ดำเนินการเป็นอาสาสมัครให้มีจิตอาสา ทำงานเพื่อสาธารณะ อันจะช่วยสร้างสุขภาพจิตที่เข้มแข็งแก่ผู้เป็นลูกเสือได้ด้วย ตามพระปณิธานของรัชกาลที่ 6 ที่เป็นผู้ให้กำเนิดกิจการลูกเสือ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
10/07/2559 > อ่านรายละเอียด
เตือนเดิมพัน พนันบอลยูโร
เดือนมิถุนายนนี้ การแข่งขันฟุตบอลยูโรก็เริ่มขึ้น หลายฝ่ายมีความกังวลต่อวัยรุ่นวัยทำงานที่จะเอาเวลาส่วนหนึ่งไปนั่งชมนั่งดูเพื่อพนันบอล เดิมพันกัน งานสุขภาพจิตเองเข้าใจถึงปัญหาที่เป็นผลกระทบอันเกิดขึ้น เนื่องด้วยสถิติการพนันที่สูงขึ้นในช่วงที่แข่งขัน
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
13/09/2559 > อ่านรายละเอียด
ไม่พบข้อมูล

 

หน้าแรก << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >> หน้าสุดท้าย


อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข