Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5696405569640556964055696405569640556964055696405 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

รายละเอียดข่าประชาสัมพันธ์
วันคนพิการแห่งชาติ
12 พฤศจิกายนนี้ วันคนพิการแห่งชาติ ซึ่งเป็นเสาร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนที่กำหนดขึ้นให้ตระหนักในการให้ความสำคัญและช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้คุณภาพชีวิตคนพิการดีขึ้น วงการสุขภาพจิตถือว่าผู้พิการจำเป็นต้องปรับตัว เรียนรู้และฟื้นฟู ให้อยู่ในสังคมได้ด้วยตนเอง
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
03/11/2559 > อ่านรายละเอียด
ผูกพันกับในหลวง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) ราษฎรพสกนิกรของพระองค์ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม แสดงถึงความรัก เคารพ เทิดทูน ในหลวงของพวกเราด้วยกิจกรรมการทำความดีตามพระราชปณิธานของพระองค์
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
25/09/2559 > อ่านรายละเอียด
วันสัปดาห์สุขภาพจิตและจิตเวช
1 พฤศจิกายน เป็นวันกำเนิดงานจิตเวช โดยมีการจัดตั้งโรงพยาบาลคนเสียจริตขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 กรมสุขภาพจิตจึงกำหนดให้วันที่ 1-7 พฤศจิกายน เป็นวันสัปดาห์สุขภาพจิตและจิตเวชให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถอยู่ร่วมกันได้
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
23/09/2559 > อ่านรายละเอียด
ศูนย์จัดการปัญหาของประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์หรือศูนย์จัดการปัญหาของประชาชนต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามหน่วยงานของราชการ ได้พบกับสถานการณ์ต่างๆ ในสังคมที่ปรากฎในปัจจุบัน หลากหลายรูปแบบของความทุกข์ มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
25/09/2559 > อ่านรายละเอียด
โรคหลอดเลือดสมองภาวะจากปัญหาสุขภาพจิต
วันโรคหลอดเลือดสมองโลก (World Stroke day) ผู้ที่มีความเสี่ยงกลุ่มหนึ่งคือผู้มีปัญหาสุขภาพจิต จึงได้มีการจัดกิจกรรมเรื่อง 'โรคหลอดเลือดสมอง ตระหนัก ลดเสี่ยง เลี่ยงอัมพาต' ไปตามโรงพยาบาลทั่วประเทศ เพราะมีการป่วยเฉียบพลันสูง
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
13/09/2559 > อ่านรายละเอียด
การออมแห่งชาติ
การออมคือหนทางการปรับตัวทางสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งปัจจัยทางเศรษฐกิจนั้นมีผลต่อสุขภาพจิตระดับบุคคลอย่างมาก เห็นได้จากช่วงวิกฤตทางการเงินและเศรษฐกิจแรง ๆ ของไทยหนที่ผ่านมาไม่นาน ผู้ที่มีการออมดีจะมีสุขภาพจิตดี เป็นสิ่งชี้วัดการบริหารเงินรวมถึงทรัพย์ที่มีมูลค่า
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
13/09/2559 > อ่านรายละเอียด
ทรงเป็นผู้เชิดชูคุณธรรมความดี
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงเป็นผู้สืบสานพระพุทธศาสนา และเป็นประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทย ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาให้ดำรงตำแหน่งนี้ เพื่อป้องกันความแตกแยกสามัคคีในหมู่สงฆ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างอดีต
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
13/09/2559 > อ่านรายละเอียด
ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์งานจิตเวช
23 ตุลาคม เป็นวันปิยมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยเป็นวันน้อมเกล้าสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาของพระองค์ที่มีต่องานจิตเวช ที่เจริญก้าวหน้าจนเป็นงานสุขภาพจิตเทียบเท่าสากลในโลกด้วยทรงคาดการณ์ไกลของพระองค์
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
13/09/2559 > อ่านรายละเอียด
ทรงเป็นผู้เข้าถึงงานสุขภาพจิต
21 ตุลาคม เป็นวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี โดยเป็นวันระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาของพระองค์ที่มีต่องานสุขภาพจิต ถึงแม้พระองค์ทรงงานหลายด้าน แต่ด้วยงานที่พระองค์ทรงดำริและพัฒนานั้นส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
13/09/2559 > อ่านรายละเอียด
พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
พระผู้เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกรานกราบแทบพระยุคลบาท(พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร)ด้วยสำนึกและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
23/09/2559 > อ่านรายละเอียด
ผูกพันกับในหลวง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) ราษฎรพสกนิกรของพระองค์ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม แสดงถึงความรัก เคารพ เทิดทูน ในหลวงของพวกเราด้วยกิจกรรมการทำความดีตามพระราชปณิธานของพระองค์
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
04/04/2560 > อ่านรายละเอียด
สุขภาพจิตโลก
10 ตุลาคมของทุกปี กว่า 100 ประเทศทั่วโลกร่วมกันรณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญของสุขภาพจิต และผลักดันการลงทุนต่อการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวช สำหรับการรณรงค์ปี 2559 นี้ เน้นหัวเรื่อง Dignity in Mental Health - Psychological & Mental Health
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
23/09/2559 > อ่านรายละเอียด
คัดกรองโรคซึมเศร้า
8 ตุลาคม ถือเป็นวันคัดกรองโรคซึมเศร้าประเทศไทย ด้วยคนไทยป่วยด้วยโรคซึมเศร้าซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นกับทุกวัย โดยประมาณการว่าจะเป็นภาระโรคอันดับสี่ ซึ่งคนไทยป่วยประมาณ 3 ล้านกว่าคน คิดเป็นร้อยละ 5 ในจำนวนนี้คิดที่จะไปรักษาเพียงร้อยละ 11
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
13/09/2559 > อ่านรายละเอียด
กิจกรรมสูงอายุเลิกร้างการทำงาน
1 ตุลาคม วันผู้สูงอายุสากล เป็นการรณรงค์ให้ความสำคับกับผู้สูงอายุ ทั้งผู้ที่สูงวัยมานาน และผู้ที่เพิ่งเกษียณมามาดๆ จึงควรเน้นกับกิจกรรมต่าง ๆ ให้ทำ เช่น การพบปะ ทำงานอดิเรก ออกกำลัง ท่องเที่ยว เลี้ยงหลาน ถือเป็นกิจกรรมที่นิยมในหมู่ผู้สูงอายุละการทำงานแล้ว
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
23/09/2559 > อ่านรายละเอียด
วางแผนวัยเกษียณ
เมื่อย่างเข้าสู่เดือนกันยายน หลายท่านที่กำลังจะเกษียณอาจเริ่มนับถอยหลังถึงวันนั้นที่รอคอย ซึ่งจะได้ทำในสิ่งที่ได้วางแผนไว้ตลอดในการทำงานที่ผ่านมา หรืออาจใช้เวลาที่เหลืออยู่ทำงานที่ให้บรรลุเป้าหมายแล้วค่อยมาวางแผนการใช้ชีวิตหลังจากนั้นต่อไปเพื่อความสุข
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
13/09/2559 > อ่านรายละเอียด
หัวจิตหัวใจของมนุษย์ในวันหัวใจโลก
29 กันยายน วันหัวใจโลก มนุษย์มีอวัยวะที่สำคัญอย่างหัวใจที่ทำงานมาตลอดชีวิต หากมนุษย์ละเลยไม่ใส่ใจสุขภาพ ก็เท่ากับบั่นทอนการทำงานของหัวใจไปเรื่อย ๆ หากมนุษย์ที่มีหัวใจพิการมาแต่กำเนิด หรือมีความผิดปกติของหัวใจ มนุษย์คงไม่ตระหนักใส่ใจสุขภาพอย่างจริงจัง
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
13/09/2559 > อ่านรายละเอียด
วันมหิดลและวันอัลไซเมอร์
24 กันยายน วันมหิดล สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) ได้ทรงวางรากฐานการแพทย์แผนปัจจุบันและงานสาธารณสุขไว้มาหลายทศวรรษแล้ว สร้างคุณภาพชีวิตคนไทยเกิดความมั่นคงยั่งยืนในหลาย ๆ ด้านแก่ราษฎรและประชาชน
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
13/09/2559 > อ่านรายละเอียด
เยาวชนห่างไกลยาเสพติด
วันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน วันนี้พวกเขายังต้องเผชิญกับปัญหายาเสพติด เป็นสิ่งที่สังคมต้องร่วมเข้าใจ คนทำงานกับเขาต้องเข้าถึง จึงสามารถพัฒนาให้เขาเดินไปถูกทางได้ ไปพร้อมกับเพื่อนของพวกเขาที่อยู่ในอายุและวัยเดียวกัน รุ่นพี่รุ่นน้องกันต้องช่วยเหลือกัน
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
13/09/2559 > อ่านรายละเอียด
พิพิธภัณฑ์ไทย
๑๙ กันยายน วันพิพิธภัณฑ์ไทย แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของผู้คน สำหรับประเทศไทยนั้นมีพิพิธภัณฑ์หรืออุทยาน/ศูนย์การเรียนรู้หลาย ๆ แห่งที่น่าสนใจ การส่งเสริมให้เด็กและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมเรียนรู้ ณ งานพิพิธภัณฑ์ทั้งรัฐและเอกชน ย่อมสร้างประโยชน์ได้มากหลาย
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
13/09/2559 > อ่านรายละเอียด
ป้องกันการฆ่าตัวตายโลก
ทุกวันที่ 10 กันยายน ของทุกปี องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันสำคัญคือ วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก (World Suicide Prevention Day) โดยประกาศเป็นครั้งแรกเมื่อ ปี ค.ศ. 2003 (ซึ่งก็ตรงกับปี พ.ศ. 2546 ของไทย)
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
13/09/2559 > อ่านรายละเอียด
ไม่พบข้อมูล

 

หน้าแรก << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >> หน้าสุดท้าย


อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข