Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5652090565209056520905652090565209056520905652090 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

รายละเอียดข่าประชาสัมพันธ์
ทรงเป็นผู้เข้าถึงงานสุขภาพจิต
วันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี โดยเป็นวันระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาของพระองค์ที่มีต่องานสุขภาพจิต ถึงแม้พระองค์ทรงงานหลายด้าน แต่ด้วยงานที่พระองค์ทรงดำริและพัฒนานั้นส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
25/10/2553 > อ่านรายละเอียด
ภัยธรรมชาติ: ฤดูฝน
สภาพการณ์ธรรมชาติในฤดูฝนของทุกปี มักมีความสูญเสียการทำมาหากินเพื่อเลี้ยงชีพ ทรัพย์สิน และชีวิต กระทบกระเทือนจิตใจผู้สูญเสีย สภาพจิตใจย่อมมีความรุนแรงทางอารมณ์สูงยิ่ง กรมสุขภาพจิตตระหนักและเร่งเยี่ยวยาจิตใจจากเหตุการณ์ ด้วยการบูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
25/10/2553 > อ่านรายละเอียด
13 ตุลาคม วันตำรวจไทย
วันตำรวจ เป็นวันที่ระลึกถึงคุณงามความดีของตำรวจที่ชาวไทยเคารพ พวกท่านธำรงความยุติธรรมและเสียสละ ทั้งยังเป็นเครือข่ายสุขภาพจิตผู้ช่วยเหลือประชาชนและเข้าถึงปัญหาของพวกเขาได้ พระราชบัญญัติสุขภาพจิตได้หนุนให้ตำรวจมีส่วนร่วมกับบุคลากรสุขภาพจิตอย่างชัดเจน
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
20/10/2553 > อ่านรายละเอียด
วันคัดกรองโรคซึมเศร้า
วันที่ 8 ตุลาคม ถือเป็นวันคัดกรองโรคซึมเศร้าประเทศไทย ด้วยคนไทยป่วยด้วยโรคซึมเศร้าซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นกับทุกวัย โดยประมาณการว่าจะเป็นภาระโรคอันดับสี่ ซึ่งคนไทยป่วยประมาณ 3 ล้านกว่าคน คิดเป็นร้อยละ 5 ในจำนวนนี้คิดที่จะไปรักษาเพียงร้อยละ 11
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
20/10/2553 > อ่านรายละเอียด
ตุลาคม เดือนที่มีวันสะเทือนใจ
เดือนที่มีวันสะเทือนใจ ถึงสามวัน ภาพที่กระทบจิตใจผู้ชุมนุมสมัยนั้น คือ 14 ต.ค. 2516, 6 ต.ค. 2519 และ 7 ตุลาคม 2551 รวมถึงสะท้อนสุขภาพจิตของญาติผู้ชุมนุมที่สูญเสียเหล่านั้นจนถึงวันนี้ เป็นเหตุการณ์วิกฤตร้ายแรงในชีวิต (Trauma) ที่ยังคงจดจำและเล่าสืบกันไป
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
20/10/2553 > อ่านรายละเอียด
วันสุขภาพจิตโลก
วันที่ 10 ตุลาคมของทุกปี กว่า 100 ประเทศทั่วโลกร่วมกันรณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญของสุขภาพจิตและการให้ความสนใจต่อการป้องกันและบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวช สำหรับปี 2553 นี้ การรณรงค์เน้นที่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องการการดูแลอย่างบูรณาการและต่อเนื่อง
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
12/10/2553 > อ่านรายละเอียด
คนไทยเตรียมเกษียณอายุอย่างไร
1 ตุลาคม วันเกษียณอายุและวันผู้สูงอายุสากล (โลก) ผู้เกษียณนั้นเหมือนชีวิตได้เริ่มต้นบทใหม่ ต้องปรับตัวใหม่ให้พร้อมรับมือกับปัญหาที่แตกต่างออกไป คนที่เตรียมตัวดี ยอมรับสภาพความจริงได้ ยืดหยุ่นกับชีวิต ช่วยให้ดำเนินชีวิตหลังเกษียณอายุได้อย่างมีความสุข
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
12/10/2553 > อ่านรายละเอียด
วัยรุ่นมาแรงกับความรุนแรง
ข่าวความก้าวร้าวของวัยรุ่นกลุ่มเล็ก ๆ ของสังคมการเรียน โดยเฉพาะระดับอาชีวศึกษา ได้ส่งผลกระเทือนต่อกลุ่มวัยรุ่นทั้งหมดที่เล่าเรียน ให้กลุ่มผู้ใหญ่ในบ้านเมืองได้สนใจพวกเขา พูดถึงสาเหตุความรุนแรง และทบทวนแนวทางแก้ไขหรือการป้องกันอีกครั้ง
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
27/09/2553 > อ่านรายละเอียด
สถานการณ์สุขภาพจิตคนไทย
บริบทสภาพสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตคนไทยได้เสมอ เพราะสุขภาพจิตนั้นสะท้อนความสามารถในการปรับตัวหรือการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะทางลบหรือบวก ก็ทำให้ผู้ที่มีศักยภาพและผู้คนแวดล้อมเกื้อหนุนเท่านั้นที่จะมีสุขภาพจิตดีได้
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
27/09/2553 > อ่านรายละเอียด
10 กันยายน วันป้องกันการฆ่าตัวตาย
วันที่ 10 กันยายน ของทุกปี เป็นวันที่ทั่วโลกร่วมกันรณรงค์ให้มีการป้องกันการฆ่าตัวตาย (World Suicide Prevention Day) เนื่องจากทุกปีประชากรโลกเกือบหนึ่งล้านคนเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
27/09/2553 > อ่านรายละเอียด
อำลาเว็บคลังความรู้เดิม
เว็บคลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชถึงเวลาต้องปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้ โดยเฉพาะเรื่องการใช้งานที่แยกกันไว้คนละระบบ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
21/09/2553 > อ่านรายละเอียด
มาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกันเถอะ
กรมสุขภาพจิตจัดตั้งศูนย์เยี่ยมเยียนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนทางวิชาการให้กับบุคลากรสาธารณสุขสำหรับดูแลช่วยเเหลือผู้คนเหล่านั้น
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
12/09/2553 > อ่านรายละเอียด
ไม่พบข้อมูล

 

หน้าแรก << 28 29 30 31 32 33 34 35 36 >> หน้าสุดท้าย


อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข