Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5652086565208656520865652086565208656520865652086 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

รายละเอียดข่าประชาสัมพันธ์
จิตเวชโรคเรื้อรัง: วันไตโลก
วันไตโลกขึ้น เป็นวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนมีนาคมทุกปี เพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงอันตรายจากโรคไต ปีนี้เน้นเรื่อง ส่งเสริมเด็กไทยลดเค็ม ให้ตรวจค้นหาโรคไตในประชากรกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคไต สื่อสารเรื่องโรคไตสู่สาธารณะ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
13/03/2560 > อ่านรายละเอียด
สตรีสากล
วันสตรีสากล (International Women's Day) ตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ซึ่ง เป็นวันที่เหล่าสตรีจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเชื้อชาติ ศาสนา อาชีพใด จะร่วมเฉลิมฉลองความเสมอภาคที่ได้รับมา และเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันในสังคมอีกด้วย
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
13/03/2560 > อ่านรายละเอียด
รักที่ต้องสะสมความเชื่อใจกัน
วันแห่งความรักเป็นวัฒนธรรมต่างชาติที่วัยรุ่นไทยรับเข้ามาเป็นค่านิยมที่แพร่ในช่วงเวลา 3 - 4 ทศวรรษ แต่ความหมายที่แท้จริงกลับแปรเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในกลุ่มวัยรุ่นแต่ละกลุ่ม ตลอดจนผู้ใหญ่ที่โตขึ้นมาจากวัยรุ่นสมัยนั้นได้ให้ความหมายที่ต่างจากวัยรุ่นสมัยนี้
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
30/01/2560 > อ่านรายละเอียด
ทำบุญด้วยศรัทธาและเจตนา
ช่วงเทศกาลสำคัญ ๆ มักมีค่านิยมแฝงมาด้วยเสมอ ก่อนก่อรูปเป็นประเพณีหรือวัฒนธรรมไป เช่น การทำบุญ อย่างช่วงปีใหม่อย่างสากลหรือไทยหรือจีน ปัจจุบันได้ยึดถือว่าต้องทำบุญให้ได้จำนวนวัดเท่านั้นเท่านี้ หรือต้องไปทำบุญตามวัดที่ชื่อหรือพระประธานบ่งบอกตามแรงปรารถนา
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
30/01/2560 > อ่านรายละเอียด
มาฆบูชา
ยังเป็นอีกปีหนึ่งที่การดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนที่ไม่ปกตินัก วันมาฆบูชายังต้องทำบุญตักบาตรโดยมีการคุมเข้มจากเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตที่ดำรงอยู่ในชายแดนใต้ ความแตกต่างของการนับถือศาสนาแท้จริงไม่ได้เป็นอุปสรรค แต่ความโหดร้ายก็ยังมีอยู่
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
30/01/2560 > อ่านรายละเอียด
มะเร็งกับสุขภาพจิต
4 กุมภาพันธ์ เป็นวันมะเร็งโลก (World Cancer Day) โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการป่วยและการตายที่สำคัญของประชากรโลกและของประเทศไทยด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบำบัดรักษาจึงมีความพยายามศีกษาค้นคว้า ให้ความรู้ และให้ประชาชนสามารถประเมินความเสี่ยงได้ด้วย
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
30/01/2560 > อ่านรายละเอียด
วันเกษตรแห่งชาติ
2 กุมภาพันธ์ วันเกษตรแห่งชาติ การเกษตรกรรม ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญซึ่งสร้างรายได้ให้กับประเทศไม่น้อย อีกทั้งยังผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยมาเป็นเวลานานแล้ว และเพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของการเกษตรกรรม ประเทศไทยจึงมีการจัดงาน วันเกษตรแห่งชาติ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
30/01/2560 > อ่านรายละเอียด
งาน เงิน สุขภาพจิต
งานวันนี้ลักษณะดำเนินการต่างจากสองปีก่อน เงินวันนี้มูลค่าต่างจากห้าปีก่อน สุขภาพจิตวันนี้ละเอียดอ่อนต่างจากปีก่อนหรือไม่ ผลลัพธ์ทั้ง 3 เกี่ยวเนื่องกันและเปลี่ยนไปในแต่ละปี นี่คือสิ่งที่คุณควรตระหนักรู้ให้เข้าใจเพื่อวางแผนในระยะยาวได้เห็นภาพแห่งความสุข
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
30/01/2560 > อ่านรายละเอียด
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
การจัดงานปีใหม่นั้นสามารถสะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรม อย่างวันปีใหม่สากล 1 มกราคมซึ่งมีการสังสรรค์อย่างชัดเจน วันสงกรานต์ 13 เมษายน หรือวันตรุษจีน แม้จะมีการสังสรรค์แต่ก็ให้ความสำคัญกับญาติมิตร คนในครอบครัว ส่วนวันปีใหม่อิสลามนั้นจะไม่มีงานรื่นเริงใด ๆ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
30/01/2560 > อ่านรายละเอียด
ก่อความไม่สงบยาวนาน
ครบรอบเหตุการณ์ใหญ่ก่อความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ ตั้งแต่ 4 มกราคม 2547 รวม 13 ปีแล้ว จำนวนเหตุการณ์อาจลดลง แต่ความร้ายแรงยังคงสะสมบั่นทอนผู้คนในจังหวัดชายแดนใต้ รวมถึงคนไทยทั้งประเทศที่รับฟังข่าวร้าย ๆ มาตลอดหลายปี จนบางคน เริ่มบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดา
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
30/01/2560 > อ่านรายละเอียด
ความเชื่อ ความหวัง การปรับตัว
ความหวังในการดำเนินชีวิตเพื่อปรับตัวตลอดปีนี้ ถูกกระแสข่าวสารจากหลายแหล่งที่รับรู้รับฟังว่าปีนี้จะมีวิกฤตของประเทศเกิดขึ้นอีก หลายด้าน จนบางคนเชื่อว่ากระทบต่อระดับประเทศ หรือส่งผลต่อสังคม รวมถึงสะเทือนกับตัวบุคคลและครอบครัว จึงเกิดความกังวลใจต่อตนเอง
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
30/01/2560 > อ่านรายละเอียด
ครูผู้ให้การเรียนรู้เพื่อปรับตัว
6 มกราคม วันครู ครูและอาจารย์ถือเป็นเครือข่ายกัลยาณมิตรต่อสุขภาพจิตที่สำคัญ ซึ่งงานสุขภาพจิตหลาย ๆ โครงการ คุณครูได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่นักเรียน ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครอง เพราะเป็นผู้เข้าถึงและเข้าใจกลุ่มคนกลุ่มนี้
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
30/01/2560 > อ่านรายละเอียด
เด็ก ๆ และเยาวชนของชาติ
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 วันเด็กแห่งชาติ เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของชาติ เป็นพลังสำคัญที่จะพัฒนาชาติให้เจริญ ก้าวหน้าและมั่นคง เด็กจึงต้องขยันศึกษาหาความรู้ ประพฤติตนให้เป็นคนดี มีความขยันขันแข็งในการทำงาน ตระหนักถึงอนาคตของตนและชาติ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
30/01/2560 > อ่านรายละเอียด
พระมหากรุณาธิคุณต่องานสุขภาพจิต
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งทรงมีพระกรณียกิจในหลายแขนง โดยหนึ่งในนั้นคืองานสุขภาพจิต ทรงอุปถัมภ์หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตมานาน เช่น โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
30/01/2560 > อ่านรายละเอียด
พรสำคัญในวันปีใหม่
คนไทยเฝ้ารอพรสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดำเนินชีวิตของปีใหม่ จาก ส.ค.ส และพระราชดำรัสและพระราโชวาท ซึ่งทุกปีมีการเปิดเพลงพรปีใหม่ที่พระองค์ทรงพระราชทานไว้ด้วย เนื้อเพลงให้พรที่เรียบง่าย เป็นพระอัจฉริยภาพที่คนไทยหวนนึกถึงอีกครั้ง
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
30/01/2560 > อ่านรายละเอียด
เริ่มต้นสร้างสุขภาพจิตที่ดี
ตั้งแต่ 1 มกราคมปีใหม่นี้ ทุกคนคงต้องการให้เป็นการเริ่มต้นที่จะทำสิ่งที่ดี จะปรับปรุงให้ดีขึ้น เรียนรู้อย่างเข้าใจกับสิ่งใหม่ทีจะเข้ามาในชีวิต ตระเตรียมให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของหลายสิ่งหลายอย่าง ตลอดจนอุปสรรคหรือปัญหาที่จะต้องแก้ไขและก้าวผ่านไปให้ได้
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
30/01/2560 > อ่านรายละเอียด
ส่งความสุขทั่วไทย กระเช้าปีใหม่ไร้แอลกอฮอล์
เทศกาลปีใหม่เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่หลายคนใช้สุราเป็นเครื่องกระตุ้นให้มีความสนุกครื้นเครง การตระหนักถึงมหันตภัยของสุรา ลด ละ เลิกดื่มสุรา จะช่วยให้สังคมไทยฉลองปีใหม่ด้วยความสุขใจและปลอดภัยมากขึ้น
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
30/01/2560 > อ่านรายละเอียด
ทบทวนสุขทุกข์วันท้ายปี
ความสุขของวันใกล้สิ้นปีนี้เกิดขึ้นในหลายคน แต่ขอระลึกเสมอว่า ในช่วงเวลานี้ยังมีผู้ที่ทุกข์ใจ อยู่ใกล้ตัว แวดล้อมตัวเรา ความสุขที่มีเหล่านี้ควรแบ่งปันให้ผู้คนเหล่านั้นบ้าง จะเล็กน้อยเขาก็รู้สึกดีที่มีคนห่วงใย ใช้ช่วงเวลานี้เป็นแบบอย่าง แบ่งปันให้กับเด็ก ๆ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
30/01/2560 > อ่านรายละเอียด
พรสำคัญในวันปีใหม่
คนไทยเฝ้ารอพรสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดำเนินชีวิตของปีใหม่ จาก ส.ค.ส และพระราชดำรัสและพระราโชวาท ซึ่งทุกปีมีการเปิดเพลงพรปีใหม่ที่พระองค์ทรงพระราชทานไว้ด้วย เนื้อเพลงให้พรที่เรียบง่าย เป็นพระอัจฉริยภาพที่คนไทยหวนนึกถึงอีกครั้ง
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
30/01/2560 > อ่านรายละเอียด
ต้นแบบ แรงบันดาลใจ
ผู้คนใฝ่หาแรงบันดาลใจ หากนึกถึงภาพเหตุการณ์ในอดีตที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหลายเรื่องหลายโครงการพระราชดำเนินด้วยพระองค์เอง รวมถึงพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท และสำคัญสุด คือ พระบรมปฐมราชโองการ ประมวลออกมาจะเป็นแรงกระตุ้นที่ผลักดันคนไทยไปข้างหน้าได้
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :
30/01/2560 > อ่านรายละเอียด
ไม่พบข้อมูล

 

หน้าแรก << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> หน้าสุดท้าย


อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข