Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5696401569640156964015696401569640156964015696401 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
สุขภาพจิตกับการคุ้มครองผู้บริโภค
30 เมษายน วันคุ้มครองผู้บริโภค การรวมตัวขององค์การผู้บริโภคจนเป็นเครือข่ายในนาม สหพันธ์องค์การผู้บริโภค โดยการนำ ภาครัฐ:สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคเอกชน:มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค องค์กรเหล่านี้ขับเคลื่อนงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคของประชาชนไทย
          30 เมษายน วันคุ้มครองผู้บริโภค การรวมตัวขององค์การผู้บริโภคจนเป็นเครือข่ายในนาม สหพันธ์องค์การผู้บริโภค ซึ่งอาศัยความร่วมมือ โดยการนำ ภาครัฐ:สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคเอกชน:มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ในการขับเคลื่อนงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคของประชาชนไทย แต่ทุกวันนี้ยังขาดสิ่งนี้ ขณะที่ความต้องการสูงเป็นอย่างมาก
         ทุกวันนี้ประชาชนไม่ได้รับรู้บทบาทของตัวเองในฐานะของผู้บริโถค ว่ามีสิทธิ์เพียงใด รู้เพียงการบริโภคของตนเอง ซึ่งจะทราบและใช้เมื่อมีการเอาเปรียบ จึงเข้าหาองค์กรดังกล่าว ซึ่งเป็นความทุกข์ใจอย่างมากสำหรับผู้บริโภคที่สูญเสีย ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกหลอก
         แต่กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ทุกวันนี้ถูกมองว่าล่าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงไป จึงมีความพยายามขอให้พิจารณาออกกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภายใต้รัฐธรรมนูญที่ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการพัฒนาสิทธิพลเมือง ซึ่งสิทธิคุ้มครองผู้บริโภคก็เป็นหนึ่งในนั้น
          งานสุขภาพจิตกับการคุ้มครองผู้บริโภค ก็เป็นความเกี่ยวข้องตรงกับผุ้บริโภคที่เป็นทุกข์จากสิ่งที่เกิดขึ้นในแง่ลบนั้น เป็นสาเหตุให้มีสุขภาพจิตเสียโดยตรง และยังเกี่ยวข้องการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนด้วยของ โอเปอเรเตอร์ ที่ต้องรับมือและจัดการกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นทั้งทางกายและทางใจ หากมีมีการฝึกฝนเพื่อที่จะปรับตัวกับการทำงานแบบนี้ได้่ย่อมมีผลเสียต่อสุขภาพตนเช่นกัน
          ดังนั้น งานสุขภาพจิต จึงเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือในแง่การฝึกฝนให้กับโอเปอเรเตอร์ เพื่อถ่ายทอดสู่ผุ้บริโภคที่มาร้องเรียนร้องทุกข์ดังกล่าว ซึ่งใช้การอบรมเช่นเดียวกับ พิธีกรดีเจทางวิทยุ ที่เคยพัฒนามา
 
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค :: อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210. โทรศัพท์ 0-2141-3534 ถึง 36 โทรสาร/แฟกซ์ 0-2143-9760 หรือ อีเมล์ consumer@ocpb.go.th 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน สายด่วน สคบ. 1166
 
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค :: 4/2 ซ.วัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400. โทรศัพท์ 02 248 3734 ถึง 37 โทรสาร/แฟกซ์ 02 248 3733
ร้องทุกข์ ร้องเรียน เรื่อง คุ้มครองผู้บริโภค ติดต่อศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค 02 248 3737 หรือ อีเมล์ complaint@consumerthai.org
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 04/04/2560
เอกสารแนบ : -

อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข