Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5696404569640456964045696404569640456964045696404 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
พาร์กินสัน
โรคพาร์กินสัน (Parkinson's disease) เป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยจะเคลื่อนไหวได้น้อยลง ช้าลง และสั่น ในระยะท้ายของโรคจะมีอาการสมองเสื่อมร่วมด้วย งานสุขภาพจิตผู้สูงอายุจึงได้พยายามจัดทำคู่มือการดูแลสุขภาพจิตสูงอายุขึ้นสำหรับญาติหรือผู้สูงอายุ
               โรคพาร์กินสัน (Parkinson'sdisease) ผู้ที่อธิบายลักษณะโรคนี้เป็นคนแรก คือ นายแพทย์เจมส์ พาร์กินสัน บ่งชี้ให้เห็นว่าเป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยจะเคลื่อนไหวได้น้อยลง ช้าลง และสั่น ในระยะท้ายของโรคจะมีอาการสมองเสื่อมร่วมด้วย จึงได้มีการกำหนดให้วันที่ 11 เมษายน เป็นวันพาร์กินสันโลก (World Parkinson Day)ซึ่งเป็นเกียรติแด่นายแพทย์ท่านนี้อันเป็นวันเกิดของท่าน
         งานสุขภาพจิตและงานสาธารณสุขได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของโรค รวมทั้งการดูแลรักษาโรคนี้แก่ประชาชนในวันสำคัญนี้ตั้งแต่ พ.ศ.2540 ซึ่งคู่มือที่ใช้ประกอบการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่ต้องการแนะนำเพื่อป้องกันโรคพาร์กินสันอันจะนำไปสู่อาการสมองเสื่อมหรือช่วยเหลือผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในคลังความรู้นี้ ได้แก่
 
         โรคพาร์กินสันเป็นโรคทางระบบประสาทโรคหนึ่ง อาการหลักคือ การเคลื่อนไหวช้า สั่น เกร็งและเดินลำบากการรักษาโรคพาร์กินสัน ในปัจจุบันผู้ป่วยพาร์กินสันถ้าได้รับการรักษาที่ถูกต้องตั้งแต่แรกเริ่ม จะทำให้ผู้ป่วยมีอาการและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนคนปกติ
          ซึ่งข้อมูลทางวิชาการพบว่าการออกกำลังกายเป็นประจำมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยพาร์กินสัน เพราะว่าการออกกำลังกายนั้นสามารถช่วย
 -    ลดอาการแข็งเกร็งและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับร่างกาย
 -     ช่วยการเคลื่อนไหว ท่าทาง การทรงตัว และการเดิน
นอกจากนี้การออกกำลังกายยังช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบการหายใจ และระบบสมอง ทั้งนี้การออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายทั่วไป หรือการออกกำลังกายที่เน้นเพิ่มทักษะการเรียนรู้และความจำ (Learning-based memoryexercise)ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยพาร์กินสัน

(ที่มา Parkinson’s Disease Clinic&Research Center University of California, San Francisco (UCSF))แปลและเรียบเรียง โดย ภก. ประมณฑ์ วิวัฒนากุลวาณิชย์
 
         ในเมืองไทยแม้ว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยพาร์กินสันเป็นจำนวนมากแต่ยังไม่มีศูนย์ที่รักษาและศึกษาถึงโรคพาร์กินสันโดยเฉพาะ ดังนั้น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดตั้งศูนย์รักษาโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติแบบครบวงจรขึ้น เพื่อรวบรวมผู้เชี่ยวชาญในหลายๆสาขาที่เกี่ยวข้องกับโรคในกลุ่มนี้ โดยมุ่งหวังให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโรคพาร์กินสัน โดยเฉพาะ ส่งผลให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงสุด และผู้ป่วยได้รับการดูแล อย่างเป็นองค์รวมในทุกๆด้าน
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 04/04/2560
เอกสารแนบ : -

อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข