Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5696390569639056963905696390569639056963905696390 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
ปิดเทอมให้เรียนรู้อาชีพพ่อแม่
อาชีพของพ่อของแม่ น้องๆ หนูๆ เคยรู้ไหม รู้แล้วเข้าใจอย่างถ่องแท้ไหม เด็กเล็กๆ คงตอบแบบเท่าที่เห็น แต่สำหรับเด็กวัยเรียนวัยรุ่นผ่านประสบการณ์คลุกคลีกับอาชีพของพ่อแม่มามาก มองเป็นด้านลบก็มีเยอะ มองเป็นด้านบวกให้กับตัวเองก็พอมี มันช่วยการตัดสินใจวางแผนอนาคต
          อาชีพของพ่อของแม่ คุณพ่อคุณแม่รุ่นใหม่ น้องๆ หนูๆ เคยรู้ไหม รู้แล้วเข้าใจอย่างถ่องแท้ไหม เด็กเล็กๆ คงตอบแบบเท่าที่เห็น แต่ผู้ใหญ่คงทราบดีเคยเป็นเด็กวัยเรียนวัยรุ่นผ่านประสบการณ์คลุกคลีกับอาชีพของพ่อแม่มามาก มองเป็นด้านลบก็มีเยอะ มองเป็นด้านบวกให้กับตัวเองก็พอมี มันช่วยการตัดสินใจวางแผนอนาคตได้
         อาชีพของเด็กวัยเรียนวัยรุ่น อันดับแรกคงมากจาก อาชีพของพ่อของแม่ เป็นสำคัญ ใกล้ตัว เห้นจนชินตา ทุกวันนี้เด็กวัยรุ่นไทยต่างผละออกจากอาชีพพ่อแม่รุ่นเดิมอย่างเช่นเกษตรกรไปสู่อาชีพอื่น ๆ มากขึ้น หรืออาชีพกรรมกรผู้ใช้แรงงานก็เช่นกัน สองอาชีพนี้คนไทยกำลังถอยห่างออกไปทุกที เห็นได้จากการขาดแคลนแรงงานส่วนนี้ แต่ขอเน้นนะไม่ใช่เพราะไม่มีจำนวนคนทำ แต่เพราะค่าตอบแทนมันไม่เพียงพอค่าครองชีพ เด็ก ๆ วัยรุ่นจากครอบครัวเหล่านี้ทราบดีเป็นที่สุด ว่ามันเหนื่อย ไม่ค่อยคุ้มค่า เสี่ยงสูงต่อทุนและชีวิต (แม้แต่ผู้เขียนรับรู้ เห็นมา อยู่เต็มอกว่า มีคุณค่ากับประเทศกับสังคมไทย แต่ก็คล้อยตามความคิดเห็นของลูกหลานคุณลุงคุณป้าปู่ย่าตายายที่เล่าให้ฟังว่ากว่าจะผ่านชีวิตให้พอสุขสบายมันยากลำบากมาก หรือชีวิตที่ยังรำเค็ญอยู่ ณ ปัจจุบัน)
        ทุกวันนี้อาชีพลำดับต้น ๆ ที่เด็กและวัยรุ่นอยากเป็น กลายเป็นอาชีพทำเงินทำทอง มีค่าตัวแพง สร้างชื่อเสียง ใช้ทุนทรัพย์ทุนแรงทุนหน้าตาร่างกายไม่มาก ทุกท่านคงพอทราบว่าอาชีพอะไรบ้าง แต่เด็กและวัยรุ่นยังคงไม่ทราบว่าจำนวนของผู้ที่ดำรงอาชีพเหล่านั้นได้นั้นมีน้อย ต้องแข่งขัน แกร่งแย่งกันสูง ทั้งจากลูกที่พ่อแม่เคยมีอาชีพเหล่านั้นอยู่แล้ว สุดท้ายเด็กวัยรุ่นที่มีศักยภาพต่ำ ๆ ก็จะถูกผลักไปอยู่ในอาชีพเกษตรกรหรือกรรมกรผู้ใช้แรงงานท้ายสุดเมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงงาน เด็กวัยรุ่นที่คิดดีจะรู้ว่าการใฝ่คว้าใฝ่หาความรู้มาก ๆ จึงเป็นหนทางเดียวที่จะสร้างโอกาสให้กับชีวิตคนทำงานได้เท่านั้น แต่มีเด็กวัยรุ่นจำนวนมากที่หลงผิด คิดติดลบ จะถูกปิดกั้นด้วยตัวลวงของสังคม (อบายมุข-เล่ห์กลโกง-อิทธิพลเถื่อน) ในการสร้างอนาคตทางเสื่อม
         อาชีพของพ่อของแม่ที่เด็กวัยรุ่นที่มีใจรักในคุณค่าของอาชีพนี้ จึงเป็นแรงผลักดันในการสร้างชีวิตที่ดีได้ หากพ่อแม่มีศักยภาพมากพอในการสร้างคุณค่าให้ลูกเห็นเป็นคุณค่าทางจิตใจมากกว่าคุณค่าทางกาย เด้กวัยรุ่นลูกของเขาก็จะสืบสานปณิธานจัดทำมันให้เป็นธุรกิจของครอบครัว หรือต่อยอดประสบการณ์ที่ไปตั้งตัวให้กับเขาและสร้างครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วย โดยไม่ทิ้งฐานชีวิตที่รุ่นพ่อแม่ได้สร้างมา เป็นความภาคภูมิใจได้ดียิ่ง
         ดังนั้นการผลักดันให้ลูกไปรักในอาชีพอื่น บางครั้งต้องคิดไตร่ตรองให้ดีในสภาพการณ์แข่งขันทางอาชีพของสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทุกคนต้องปรับตัว ลูก ๆ ต้องปรับตัว พ่อแม่ก็ต้องปรับตัว และต้องปรับตัวร่วมกัน ไม่ใช่ต่างแยกกันไปปรับตัว เพราะการปรับตัวไม่ได้หมายถึงการปรับทางด้านบวกเสมอไป จึงต้องปรึกษาหารือกัน คอยแนะนำผลดีผลเสียให้เป็นข้อมูลตัดสินใจอนาคต พบเห็นหลายคนต่างก็กลับไปสู่อาชีพของพ่อของแม่ทั้งช่วงหลังวัยรุ่นหลังวัยทำงาน ซึ่งก็เป็นสิ่งดีได้บ้างเพราะได้เปรียบเทียบอาชีพอื่นกับอาชีพของพ่อของแม่ นำประสบการณ์ของอาชีพอื่นมาปรับใช้กับอาชีพของพ่อของแม่ แม้จะเสียเวลาไปนานกับการปรับตัว
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 13/03/2560
เอกสารแนบ : -

อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข