Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5696399569639956963995696399569639956963995696399 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
ช้าง สัตว์ใหญ่ที่ปรับสภาพจิตใจคนเรา
13 มีนาคมของทุกปีเป็นวันช้างไทย เพื่อช่วยให้ประชาชนคนไทย หันมาสนใจ รัก หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น โดยช้างก็เป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่ช่วยให้คนเรามีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นได้หากใกล้ชนิด โดยเฉพาะเด็กกับลูกช้าง
            คณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทย ภายใต้คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอคณะรัฐมนตรีจนมีมติเมื่อ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 เห็นชอบให้ วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันช้างไทย และได้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 โดยประสงค์เพื่อช่วยให้ประชาชนคนไทย หันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น

         สัตว์ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจคนเรานั้นมีหลายชนิด ทั้งที่ใกล้ตัว อย่างเช่น
- สัตว์เลี้ยงต่าง ๆ เช่น สุนัข แมว ไก่ นก ปลา กระต่าย ฯลฯ
- สัตว์ที่ใช้งาน ได้แก่ ควาย วัว ช้าง ม้า ฯลฯ
- สัตว์เชิงพาณิชย์ เช่น หมู วัว ไก่ ปลา เป็ด กุ้ง ฯลฯ

         ช้าง เป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่ช่วยฟื้นฟูจิตใจ ในยามออกท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ดังเห็นได้จากเด็ก ๆ ที่ไปสวนสัตว์ หรือการแสดงโชว์ พ่อแม่ก็อยากจะให้ลูกได้ชม หรือใกล้ชิดบ้าง ยิ่งเป็นลูกช้าง ก็อยากให้เด็กได้สัมผัส ช้างใหญ่อาจดูน่ากลัวน่าเกรงยิ่งถ้าไม่ได้ถูกฝึก แต่ช้างเล็กช้างเด็กสอนและฝึกให้ใกล้ชิดกับมนุษย์ได้ดี

         สำหรับเด็กพิการ เด็กป่วย สัตว์สามารถช่วยเยียวยาจิตใจ ฟื้นฟูประสาทสัมผัสได้เป็นอย่างดี ช้างจึงถูกฝึกให้มาใกล้ชิดกับเด็ก และช้างนั้นถูกเชิดชูให้เป็นสัตว์ประจำชาติไทย ต่างประเทศเห็นว่าช้างไทย ช้างของไทยเป็นสัตว์ที่บำบัดจิตใจผู้คนได้เป็นอย่างดี ถูกนำพาไปคล้ายเป็นทูตสันถวไมตรีอย่างที่ประเทศญี่ปุ่น สร้างสัมพันธ์คนกับช้าง คนไทยกับคนต่างประเทศ

         ช้างช่วงฤดูการท่องเที่ยวดึงดูดให้ชาวต่างประเทศมาเรียนรู้มาสัมผัสกับช้าง และชีวิตช้างหรือการฝึกช้าง ชาวต่างประเทศที่เข้ามาจะรู้สึกถูกใจ ดีใจ และยินดีที่จะร่วมอนุรักษ์ช้างไทยด้วย

         ฉะนั้น ช้างไทยจึงเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่ทำให้สภาพจิตใจของคนที่ใกล้ชิดหรือสัมผัสชื่นหัวจิตหัวใจได้เช่นกัน สามารถช่วยงานสุขภาพจิตในการส่งเสริมสุขภาพจิตได้เป็นอย่างมากสำหรับคนทั่วไป และช่วยในการฟื้นฟูจิตใจสำหรับผู้ป่วย ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตได้เช่นกัน

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 13/03/2560
เอกสารแนบ : -

อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข