คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
3636 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5319949531994953199495319949531994953199495319949 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก บทความ  

ข้อมูลบทความ

ชื่อบทความ : ชื่อผู้เขียน :
สังกัดหน่วยงาน : ประเภทบทความ :

 

ค้นพบทั้งหมด 241 รายการ     มุมมองรายละเอียด    มุมมองตาราง
ลำดับ รายละเอียดผลงาน
141. แว้นบอย – สก๊อยเกิร์ล
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : กันยายน 2554
ผู้จัดทำ : พัชรินทร์ ศิริวิสุทธิรัตน์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมป้องกันพฤติกรรมความรุนแรงในวัยรุ่น


Preview : 2183
  Comment : 0  Download : 14556
[ชื่อไฟล์ : AF-t1315289880.doc] [ขนาด : 69.00 KB]
142. วัยรุ่น – วัยใส กับปัญหาท้องไม่พร้อม
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : กันยายน 2554
ผู้จัดทำ : พัชรินทร์ ศิริวิสุทธิรัตน์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อส่งเสริมป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น


Preview : 3290
  Comment : 0  Download : 6135
[ชื่อไฟล์ : RF-t1315289952.doc] [ขนาด : 71.00 KB]
143. งานสุขภาพจิตกับการพนัน ตอนจบ
ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ   ประเภทบทความย่อย : บทความที่มีการอ้างอิง   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : อภิชา ฤธาทิพย์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความรู้ความเข้าใจถึงเรื่องการพนันที่มีผลต่องานป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสำหรับประชาชน


Preview : 917
  Comment : 0  Download : 43
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
144. ครอบครัวขัดแย้ง แก้ไขอย่างไร
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : บทความประชาสัมพันธ์   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : ชลลดา จารุศิริชัยกุล
วัตถุประสงค์ :
เพื่อแนะนำวิธีการสื่อสารเมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างสามีภรรยาที่เกิดขึ้นในครอบครัว


Preview : 1174
  Comment : 0  Download : 453
[ชื่อไฟล์ : AF-t1315232994.doc] [ขนาด : 32.00 KB]
145. ชนะความโกรธ
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : บทความประชาสัมพันธ์   ปีที่ตีพิมพ์ : 31 สิงหาคม 2554
ผู้จัดทำ : อุษา ลิ่มซิ้ว
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพจิต


Preview : 1842
  Comment : 0  Download : 695
[ชื่อไฟล์ : AF-t1314763602.doc] [ขนาด : 34.50 KB]
146. คุยกันได้....สมาธิสั้น
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : บทความประชาสัมพันธ์   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : หนึ่งฤทัย ยี่สุ่นศรี
วัตถุประสงค์ :
เผยแพร่


Preview : 1143
  Comment : 0  Download : 1030
[ชื่อไฟล์ : RF-t1315462862.doc] [ขนาด : 51.50 KB]
147. เลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้ติดเกม
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : บทความประชาสัมพันธ์   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : วินัย นารีผล
วัตถุประสงค์ :
เผยแพร่


Preview : 781
  Comment : 0  Download : 2379
[ชื่อไฟล์ : RF-t1315469030.doc] [ขนาด : 97.50 KB]
148. บอกสอนลูกอย่างไรให้ได้ผล
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : บทความประชาสัมพันธ์   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : รวิวรรณ ศรีสุชาติ
วัตถุประสงค์ :
เผยแพร่


Preview : 1338
  Comment : 0  Download : 249318
[ชื่อไฟล์ : RF-t1315466102.doc] [ขนาด : 85.50 KB]
149. การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตในสถานศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ   ประเภทบทความย่อย : บทความที่มีการอ้างอิง   ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
ผู้จัดทำ : กาญจนา วณิชรมณีย์ และคณะ (ชิดชนก โอภาสวัฒนา, นันท์นภัส ประสานทอง ,พรรณี ภานุวัฒน์สุข, ขจิตรัตน์ ชุนประเสริฐ, ธัญลักษณ์ แก้วเมือง, ทวี เมฆวิลัย)
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตในสถานศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6


Preview : 1805
  Comment : 0  Download : 120
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
150. แบบทบทวนตัวเอง แนวทางเตรียมใจไว้สู้
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : บทความประชาสัมพันธ์   ปีที่ตีพิมพ์ : 2552
ผู้จัดทำ : สิริกุล จุลคีรี
วัตถุประสงค์ :
เพื่อใช้แบบทบทวนตัวเองสำหรับคนที่ประสบวิกฤตแต่ยังพอทรงตัวได้  ยังพอคิดได้ ตอบคำถามได้ ข้อคำถามจะช่วยให้ผู้ตอบเห็นว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นไม่ได้ร้ายแ...

Preview : 1076
  Comment : 0  Download : 512
[ชื่อไฟล์ : RF-t1310367988.pdf] [ขนาด : 26.51 KB]
151. ผลของโปรแกรมการทำกลุ่มประคับประคองและจิตศึกษาต่อภาระการดูแลของผู้ปกครองเด็กออทิสติก
ประเภทผลงาน : บทความวิจัย   ประเภทบทความย่อย : บทความที่ลงวารสาร   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : ภิญโญ อิสรพงศ์
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเปรียบเทียบภาระการดูแลของผู้ปกครองเด็กออทิสติกในระยะก่อนและหลังทันทีและระยะติดตามผล 1 เดือนที่ผู้ปกครองเด็กออทิสติกเข้าร่วมโปรแกรมก...

Preview : 1205
  Comment : 0  Download : 78
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
152. ของเล่นกับความคิดสร้างสรรค์
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : บทความประชาสัมพันธ์   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : สิริกุล จุลคีรี
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ผู้อ่านรู้เรื่องความคิดสร้างสรรค์ และรับทราบถึงการเล่นมีความสำคัญต่อเด็ก


Preview : 1558
  Comment : 0  Download : 1079
[ชื่อไฟล์ : RF-t1315380504.pdf] [ขนาด : 36.24 KB]
153. ชีวิตที่สูญเสียอย่าให้เสียถึงศูนย์
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : เรื่องเล่าเร้าพลัง   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : อัจฉรา มุ่งพานิช
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจชีวิตของคนที่สูญเสียและให้ตระหนักรับรู้ผู้คนอื่นที่มีความสูญเสียเช่นกัน ต้องผ่านทั้งสุขและทุกข์ ทั้งได้มาและสูญเสีย...

Preview : 948
  Comment : 0  Download : 62
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
154. ฉันไม่อยากเป็นคนบ้า
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : เรื่องเล่าเร้าพลัง   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : เกษสุดา ภิญโญพันธ์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ผู้อ่านเข้าอกเข้าใจผู้มีปัญหาสุขภาพจิตหรือผู้ป่วยทางจิตเวช ที่เขาไม่อาจสะท้อนความรู้สึกทั้งหมดที่มีให้ผู้อื่นเข้าใจได้โดยตรง โดยเฉพาะครอบครั...

Preview : 1258
  Comment : 0  Download : 959
[ชื่อไฟล์ : RF-t1315467215.doc] [ขนาด : 32.50 KB]
155. กำแพงระบบ...คือ...จุดจบการลดช่องว่าง
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : เรื่องเล่าเร้าพลัง   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : อนุชา ขุนเมือง, ยุภาภรณ์ ไพรบูลย์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจสิทธิการรักษาของประชาชนด้วยแนวทางการรักษาที่ญาติผู้ป่วยสามารถเข้าถึงได้ โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าใจระบบอย่างถ่องแท้ แ...

Preview : 1342
  Comment : 0  Download : 400
[ชื่อไฟล์ : AF-t1308538831.doc] [ขนาด : 45.00 KB]
156. สุขภาพจิตในวัยรุ่น...ทางเลือกที่แก้ไขได้
ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ   ประเภทบทความย่อย : บทความที่มีการอ้างอิง   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : อรุณี โสตถิวนิชย์วงศ์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองร่วมมือร่วมใจสร้างบ้าน ให้ความรักความอบอุ่นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก เป็นเกราะป้องกันที่ดีและทำให้ลูกมีพัฒนาการด้านจ...

Preview : 3442
  Comment : 0  Download : 12610
[ชื่อไฟล์ : AF-t1308536897.doc] [ขนาด : 36.50 KB]
157. การให้การปรึกษาเพื่อเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต
ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ   ประเภทบทความย่อย : บทความที่มีการอ้างอิง   ปีที่ตีพิมพ์ : 2552
ผู้จัดทำ : เสาวลักษณ์ สุวรรณไมตรี
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าและสามารถให้การปรึกษาเพื่อเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตได้


Preview : 1145
  Comment : 0  Download : 858
[ชื่อไฟล์ : AF-t1308120139.pdf] [ขนาด : 94.82 KB]
158. การสร้างเสริมพลังสุขภาพจิต:อึด ฮึด สู้(Resilience)
ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ   ประเภทบทความย่อย : บทความที่มีการอ้างอิง   ปีที่ตีพิมพ์ : 2552
ผู้จัดทำ : เสาวลักษณ์ สุวรรณไมตรี
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเข้าใจถึงพลังสุขภาพจิต (Resilience) แนวการควบคุมอารมณ์ วิธีการกำลังใจ การนับถือตัวเอง  เตรียมใจไว้สู้ 


Preview : 2888
  Comment : 0  Download : 1122
[ชื่อไฟล์ : AF-t1308119457.pdf] [ขนาด : 101.94 KB]
159. โรคซึมเศร้าเรารักษาได้...ถ้าคุณไม่หยุดรักษา
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : บทความประชาสัมพันธ์   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : ธีราภา ธานี
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ผู้อ่านได้เรียนรู้และเข้าใจโรคซึมเศร้าว่าสามารถดูแลตนเองได้และหายจากการเป็นโรคซึมเศร้าและใช้ชีวิตเฉกเช่นปุถุชนทั่วไปในสังคมได้อย่างปกติ


Preview : 1100
  Comment : 0  Download : 1292
[ชื่อไฟล์ : RF-t1315468753.doc] [ขนาด : 37.50 KB]
160. เปลี่ยนความแตกต่าง ให้เป็นการเติมเต็ม
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : ชาดา ประจง
วัตถุประสงค์ :
เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว และส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว


Preview : 967
  Comment : 0  Download : 51
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ไม่พบข้อมูล

หน้าแรก << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >> หน้าสุดท้าย


อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข