คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
3636 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5319951531995153199515319951531995153199515319951 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก บทความ  

ข้อมูลบทความ

ชื่อบทความ : ชื่อผู้เขียน :
สังกัดหน่วยงาน : ประเภทบทความ :

 

ค้นพบทั้งหมด 241 รายการ     มุมมองรายละเอียด    มุมมองตาราง
ลำดับ รายละเอียดผลงาน
121. สมรรถนะ : ความร่วมแรงร่วมใจ
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : บทความประชาสัมพันธ์   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : อุษา ลิ่มซิ้ว
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและมีแนวทางในการทำงานร่วมกับผู้อื่น


Preview : 1776
  Comment : 0  Download : 2574
[ชื่อไฟล์ : AF-t1332142034.docx] [ขนาด : 24.11 KB]
122. ลดปัญหาในบ้าน ถ้าสื่อสารกันด้วยดี
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : ชลลดา จารุศิริชัยกุล
วัตถุประสงค์ :
เพื่อแนะนำวิธีการสื่อสารที่ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างสามีภรรยา


Preview : 1021
  Comment : 0  Download : 964
[ชื่อไฟล์ : RF-t1332727051.doc] [ขนาด : 44.50 KB]
123. สอนลูก ฉลาด“ออนไลน์”
ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : รวิวรรณ ศรีสุชาติ
วัตถุประสงค์ :
เผยแพร่ความรู้เรื่องเด็กติดการออนไลน์  แนวทางป้องกันและแก้ไข


Preview : 946
  Comment : 0  Download : 581
[ชื่อไฟล์ : AF-t1331000077.doc] [ขนาด : 131.50 KB]
124. การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดสุราและโรคซึมเศร้า กรณีศึกษา
ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ   ประเภทบทความย่อย : บทความที่มีการอ้างอิง   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : ปิยะรัตน์ แวงวรรณ
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้มีแนวทางในการพยาบาลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและโรคติดสุรา


Preview : 2257
  Comment : 0  Download : 427
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
125. ความเชื่อมั่นในการทำงาน
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : สิริกุล จุลคีรี
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้รู้ความหมายของความเชื่อมั่น
เพื่อให้รู้วิธีสร้างความมั่นใจในการทำงาน


Preview : 2337
  Comment : 0  Download : 71
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
126. การพยาบาลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า:กรณีศึกษา
ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ   ประเภทบทความย่อย : บทความที่มีการอ้างอิง   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : อมร จันพินิจ
วัตถุประสงค์ :
1.  เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา   ค้นคว้าปัญหา  สาเหตุการดำเนินโรค  และการพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาล  โดยนำความร...

Preview : 3616
  Comment : 1  Download : 293
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
127. การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภท ชนิดหวาดระแวง
ประเภทผลงาน : บทความวิจัย   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : มนัญญา วาที
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อศึกษาถึงประวัติส่วนตัว ประวัติการเจ็บป่วยในอดีตและปัจจุบัน ข้อมูลทั่วไป ปัจจัยทางจิตสังคม และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่ว...

Preview : 4835
  Comment : 0  Download : 565
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
128. เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับน้ำท่วม ปี 2554
ประเภทผลงาน : บทความงานพัฒนา   ประเภทบทความย่อย : รายงานผล   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : สิริกุล จุลคีรี
วัตถุประสงค์ :
เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้สึกปลอดภัย  มีการดูแลจิตใจให้สงบ  ตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความสามารถของตนเองในการเผชิญ และคลี่คลายปัญหา


Preview : 1247
  Comment : 0  Download : 764
[ชื่อไฟล์ : AF-t1321242039.doc] [ขนาด : 50.50 KB]
129. การทะเลาะวิวาทจากการขับขี่บนท้องถนน
ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ   ประเภทบทความย่อย : บทความที่มีการอ้างอิง   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : อภิชา ฤธาทิพย์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและสามารถให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทจากการขับขี่บนท้องถนนได้


Preview : 1308
  Comment : 0  Download : 50
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
130. หึงหวงจนถึงขั้นทำร้ายร่างกาย
ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ   ประเภทบทความย่อย : บทความที่มีการอ้างอิง   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : อภิชา ฤธาทิพย์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและสามารถให้แนวทางแก้ไขปัญหาหึงหวงจนถึงขั้นทำร้ายร่างกายได้


Preview : 871
  Comment : 0  Download : 47
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
131. รัก ๆ เลิก ๆ กับการหย่าร้างของดารานักแสดง
ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ   ประเภทบทความย่อย : บทความที่มีการอ้างอิง   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : อภิชา ฤธาทิพย์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและสามารถให้แนวทางแก้ไขสภาพการหย่าร้างของดารานักแสดง ซึ่งเป็นพฤติกรรมบุคคลสาธารณะที่เยาวชนอาจเอาอย่างได้


Preview : 905
  Comment : 0  Download : 29
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
132. การเติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : ภัคนพิน กิตติรักษนนท์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้แนวทางในการเติมเต็มความเข้มแข็งทางใจแก่ญาติและผู้ป่วยอัมพาคตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมอง


Preview : 1865
  Comment : 0  Download : 1964
[ชื่อไฟล์ : AF-t1317448123.doc] [ขนาด : 62.00 KB]
133. วิธีเอาชนะภาวะซึมเศร้าในการทำงาน
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : บทความประชาสัมพันธ์   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : วีณา บุญแสง
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ความรู้และข้อเสนอแนะวิธีเอาชนะภาวะซึมเศร้าในการทำงาน


Preview : 1563
  Comment : 1  Download : 1080
[ชื่อไฟล์ : RF-t1317375259.doc] [ขนาด : 49.00 KB]
134. เครียดนั้น...สำคัญไฉน
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : พัชริน คุณค้ำชู
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเครียด และมีแนวทางในการจัดการกับความเครียด


Preview : 1297
  Comment : 0  Download : 867
[ชื่อไฟล์ : AF-t1317366379.doc] [ขนาด : 38.00 KB]
135. ความเครียดในชีวิต
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : บทความประชาสัมพันธ์   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : เยาวนาฏ ผลิตนนท์เกียรติ
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสมดุลเมื่อเกิดความเครียด


Preview : 2005
  Comment : 0  Download : 1428
[ชื่อไฟล์ : AF-t1317363548.doc] [ขนาด : 32.00 KB]
136. วิธีลดตราบาปให้แก่ผู้ป่วยจิตเวช ตอนที่ ๑
ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ   ประเภทบทความย่อย : บทความที่มีการอ้างอิง   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : จุฑาธิป วัชรานนท์
วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตผู้ป่วยจิตเวช/ญาติ/ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวช และยังเป็นแนวทางในการลดการตีตราผู้ป่วยจิตเวชพร้อมทั้งการปรับตัวให้อยู่ในสังค...

Preview : 2240
  Comment : 0  Download : 1451
[ชื่อไฟล์ : RF-t1333008485.doc] [ขนาด : 37.50 KB]

137. นิทานขุมทรัพย์ทางปัญญาคุณค่าทางจิตใจ
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : บทความประชาสัมพันธ์   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : นฤภัค ฤธาทิพย์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการของลูกโดยการเล่านิทาน


Preview : 1387
  Comment : 0  Download : 1211
[ชื่อไฟล์ : AF-t1317095113.doc] [ขนาด : 41.00 KB]
138. เคล็ดลับ สร้างสมาธิในวัยเรียน
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : บทความประชาสัมพันธ์   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : รวิวรรณ ศรีสุชาติ
วัตถุประสงค์ :
เผยแพร่


Preview : 1007
  Comment : 0  Download : 1358
[ชื่อไฟล์ : AF-t1316486376.doc] [ขนาด : 38.00 KB]
139. วิธีปฐมพยาบาลความโกรธขั้นพื้นฐาน
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : บทความประชาสัมพันธ์   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : วินัย นารีผล
วัตถุประสงค์ :
เผยแพร่


Preview : 916
  Comment : 0  Download : 79
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
140. รักอย่างไรไม่ให้ทุกข์
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : ก.ย. 2554
ผู้จัดทำ : ชาดา ประจง
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นแนวทางให้บุคคลมีความรักที่เหมาะสม เป็นไปเพื่อการทางสร้างสรร เติบโต งอกงาม


Preview : 1090
  Comment : 0  Download : 1359
[ชื่อไฟล์ : AF-t1315302283.doc] [ขนาด : 30.00 KB]
ไม่พบข้อมูล

หน้าแรก << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >> หน้าสุดท้าย


อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข