Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5652148565214856521485652148565214856521485652148 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก บทความ  

ข้อมูลบทความ

ชื่อบทความ : ชื่อผู้เขียน :
สังกัดหน่วยงาน : ประเภทบทความ :

 

ค้นพบทั้งหมด 241 รายการ     มุมมองรายละเอียด    มุมมองตาราง
ลำดับ รายละเอียดผลงาน
121. สมรรถนะ : ความร่วมแรงร่วมใจ
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : บทความประชาสัมพันธ์   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : อุษา ลิ่มซิ้ว
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและมีแนวทางในการทำงานร่วมกับผู้อื่น


Preview : 1840
  Comment : 0  Download : 2686
-
122. ลดปัญหาในบ้าน ถ้าสื่อสารกันด้วยดี
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : ชลลดา จารุศิริชัยกุล
วัตถุประสงค์ :
เพื่อแนะนำวิธีการสื่อสารที่ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างสามีภรรยา


Preview : 1068
  Comment : 0  Download : 974
-
123. สอนลูก ฉลาด“ออนไลน์”
ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : รวิวรรณ ศรีสุชาติ
วัตถุประสงค์ :
เผยแพร่ความรู้เรื่องเด็กติดการออนไลน์  แนวทางป้องกันและแก้ไข


Preview : 1006
  Comment : 0  Download : 593
-
124. การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดสุราและโรคซึมเศร้า กรณีศึกษา
ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ   ประเภทบทความย่อย : บทความที่มีการอ้างอิง   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : ปิยะรัตน์ แวงวรรณ
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้มีแนวทางในการพยาบาลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและโรคติดสุรา


Preview : 2325
  Comment : 0  Download : 428
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
125. ความเชื่อมั่นในการทำงาน
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : สิริกุล จุลคีรี
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้รู้ความหมายของความเชื่อมั่น
เพื่อให้รู้วิธีสร้างความมั่นใจในการทำงาน


Preview : 2396
  Comment : 0  Download : 71
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
126. การพยาบาลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า:กรณีศึกษา
ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ   ประเภทบทความย่อย : บทความที่มีการอ้างอิง   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : อมร จันพินิจ
วัตถุประสงค์ :
1.  เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา   ค้นคว้าปัญหา  สาเหตุการดำเนินโรค  และการพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาล  โดยนำความร...

Preview : 3909
  Comment : 1  Download : 293
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
127. การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภท ชนิดหวาดระแวง
ประเภทผลงาน : บทความวิจัย   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : มนัญญา วาที
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อศึกษาถึงประวัติส่วนตัว ประวัติการเจ็บป่วยในอดีตและปัจจุบัน ข้อมูลทั่วไป ปัจจัยทางจิตสังคม และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่ว...

Preview : 4957
  Comment : 0  Download : 565
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
128. เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับน้ำท่วม ปี 2554
ประเภทผลงาน : บทความงานพัฒนา   ประเภทบทความย่อย : รายงานผล   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : สิริกุล จุลคีรี
วัตถุประสงค์ :
เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้สึกปลอดภัย  มีการดูแลจิตใจให้สงบ  ตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความสามารถของตนเองในการเผชิญ และคลี่คลายปัญหา


Preview : 1284
  Comment : 0  Download : 782
-
129. การทะเลาะวิวาทจากการขับขี่บนท้องถนน
ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ   ประเภทบทความย่อย : บทความที่มีการอ้างอิง   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : อภิชา ฤธาทิพย์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและสามารถให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทจากการขับขี่บนท้องถนนได้


Preview : 1438
  Comment : 0  Download : 50
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
130. หึงหวงจนถึงขั้นทำร้ายร่างกาย
ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ   ประเภทบทความย่อย : บทความที่มีการอ้างอิง   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : อภิชา ฤธาทิพย์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและสามารถให้แนวทางแก้ไขปัญหาหึงหวงจนถึงขั้นทำร้ายร่างกายได้


Preview : 925
  Comment : 0  Download : 47
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
131. รัก ๆ เลิก ๆ กับการหย่าร้างของดารานักแสดง
ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ   ประเภทบทความย่อย : บทความที่มีการอ้างอิง   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : อภิชา ฤธาทิพย์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและสามารถให้แนวทางแก้ไขสภาพการหย่าร้างของดารานักแสดง ซึ่งเป็นพฤติกรรมบุคคลสาธารณะที่เยาวชนอาจเอาอย่างได้


Preview : 943
  Comment : 0  Download : 29
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
132. การเติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : ภัคนพิน กิตติรักษนนท์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้แนวทางในการเติมเต็มความเข้มแข็งทางใจแก่ญาติและผู้ป่วยอัมพาคตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมอง


Preview : 1918
  Comment : 0  Download : 1984
-
133. วิธีเอาชนะภาวะซึมเศร้าในการทำงาน
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : บทความประชาสัมพันธ์   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : วีณา บุญแสง
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ความรู้และข้อเสนอแนะวิธีเอาชนะภาวะซึมเศร้าในการทำงาน


Preview : 1611
  Comment : 1  Download : 1089
-
134. เครียดนั้น...สำคัญไฉน
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : พัชริน คุณค้ำชู
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเครียด และมีแนวทางในการจัดการกับความเครียด


Preview : 1338
  Comment : 0  Download : 874
-
135. ความเครียดในชีวิต
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : บทความประชาสัมพันธ์   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : เยาวนาฏ ผลิตนนท์เกียรติ
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสมดุลเมื่อเกิดความเครียด


Preview : 2088
  Comment : 0  Download : 1454
-
136. วิธีลดตราบาปให้แก่ผู้ป่วยจิตเวช ตอนที่ ๑
ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ   ประเภทบทความย่อย : บทความที่มีการอ้างอิง   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : จุฑาธิป วัชรานนท์
วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตผู้ป่วยจิตเวช/ญาติ/ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวช และยังเป็นแนวทางในการลดการตีตราผู้ป่วยจิตเวชพร้อมทั้งการปรับตัวให้อยู่ในสังค...

Preview : 2285
  Comment : 0  Download : 1476
-

137. นิทานขุมทรัพย์ทางปัญญาคุณค่าทางจิตใจ
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : บทความประชาสัมพันธ์   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : นฤภัค ฤธาทิพย์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการของลูกโดยการเล่านิทาน


Preview : 1440
  Comment : 0  Download : 1240
-
138. เคล็ดลับ สร้างสมาธิในวัยเรียน
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : บทความประชาสัมพันธ์   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : รวิวรรณ ศรีสุชาติ
วัตถุประสงค์ :
เผยแพร่


Preview : 1046
  Comment : 0  Download : 1368
-
139. วิธีปฐมพยาบาลความโกรธขั้นพื้นฐาน
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : บทความประชาสัมพันธ์   ปีที่ตีพิมพ์ : 2554
ผู้จัดทำ : วินัย นารีผล
วัตถุประสงค์ :
เผยแพร่


Preview : 955
  Comment : 0  Download : 79
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
140. รักอย่างไรไม่ให้ทุกข์
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : ก.ย. 2554
ผู้จัดทำ : ชาดา ประจง
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นแนวทางให้บุคคลมีความรักที่เหมาะสม เป็นไปเพื่อการทางสร้างสรร เติบโต งอกงาม


Preview : 1135
  Comment : 0  Download : 1423
-
ไม่พบข้อมูล

หน้าแรก << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >> หน้าสุดท้าย


อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข