คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
4040 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5319962531996253199625319962531996253199625319962 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก บทความ  

ข้อมูลบทความ

ชื่อบทความ : ชื่อผู้เขียน :
สังกัดหน่วยงาน : ประเภทบทความ :

 

ค้นพบทั้งหมด 241 รายการ     มุมมองรายละเอียด    มุมมองตาราง
ลำดับ รายละเอียดผลงาน
101. จะป้องกันอย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : อมรากุล อินโอชานนท์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องผลกระทบทางจิตใจเมื่อวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อม และแนวทางป้องกัน


Preview : 957
  Comment : 0  Download : 1090
[ชื่อไฟล์ : AF-t1337755422.doc] [ขนาด : 38.00 KB]
102. จะเตรียมพร้อมทางใจเพื่อรับภัยวิกฤติอย่างไร
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : อมรากุล อินโอชานนท์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมทางจิตใจเพื่อรับภัยวิกฤติ


Preview : 796
  Comment : 0  Download : 837
[ชื่อไฟล์ : AF-t1337754621.doc] [ขนาด : 39.50 KB]
103. ความสุข
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : วีร์ เมฆวิลัย
วัตถุประสงค์ :
เผยแพร่


Preview : 937
  Comment : 0  Download : 746
[ชื่อไฟล์ : AF-t1337660353.doc] [ขนาด : 28.00 KB]
104. ผู้ป่วยโรคจิต
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : วีร์ เมฆวิลัย
วัตถุประสงค์ :
เผยแพร่


Preview : 1061
  Comment : 0  Download : 969
[ชื่อไฟล์ : AF-t1337660233.doc] [ขนาด : 28.50 KB]
105. ความเข้มแข็งทางใจ
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : วีร์ เมฆวิลัย
วัตถุประสงค์ :
เผยแพร่


Preview : 1722
  Comment : 0  Download : 9416
[ชื่อไฟล์ : AF-t1337660078.doc] [ขนาด : 28.50 KB]
106. การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะถอนพิษสุรา
ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ   ประเภทบทความย่อย : บทความที่มีการอ้างอิง   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : สวัสดิ์ เที่ยงธรรม และคณะ (ทัศนีย์ จันทร์สด, ไพพิศ ชัยมีแรง)
วัตถุประสงค์ :
1.เผยแพร่บทความให้ผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต สามารถนำความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะถอนพิษจากสุราไปใช้


Preview : 2357
  Comment : 0  Download : 113
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
107. บทบาทของครอบครัวต่อการบำบัดรักษาผู้ติดสุรา
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : อมราภรณ์ ฝางแก้ว
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ครอบครัวช่วยเหลือผู้ป่วยในการดูแลตนเอง
เพื่อการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยมีอาการกำเริบ ต้องกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลซ้ำอีก


Preview : 8297
  Comment : 0  Download : 1275
[ชื่อไฟล์ : RF-t1337917069.doc] [ขนาด : 42.50 KB]
108. ความสุขสร้างได้ด้วยตัวเรา
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : พ.ศ.2555
ผู้จัดทำ : ศุภวรรณ นิลรัตน์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อส่งเสริมการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในตนเอง


Preview : 1177
  Comment : 0  Download : 924
[ชื่อไฟล์ : RF-t1337914937.doc] [ขนาด : 64.50 KB]
109. หมดแรงจูงใจ..ทำอย่างไรดี
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : วีณา บุญแสง
วัตถุประสงค์ :
  เพื่อให้ความรู้เรื่องแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน


Preview : 1752
  Comment : 0  Download : 1417
[ชื่อไฟล์ : RF-t1337331880.doc] [ขนาด : 70.00 KB]
110. การปรับตัวของผู้สูงอายุ
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : พรรณี ภานุวัฒน์สุข
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ความรู้ ในเรื่องแนวทางการปรับตัวของผู้สูงอายุ


Preview : 4209
  Comment : 0  Download : 4331
[ชื่อไฟล์ : AF-t1333094874.docx] [ขนาด : 19.82 KB]
111. ใช้ชีวิตคู่อย่างไร..ให้เข้มแข็ง..และยืนยาว
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : ธนเนตร ฉันทลักษณ์วงศ์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการส่งเสริมความสัมพันธ์และการใช้ชีวิตคู่


Preview : 1565
  Comment : 0  Download : 5204
[ชื่อไฟล์ : AF-t1333094221.doc] [ขนาด : 49.00 KB]
112. งาน งาน งาน
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : พัชริน คุณค้ำชู
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ความรู้และวิธีการในการรับมือกับการสูญเสียงานและการว่างงาน


Preview : 852
  Comment : 0  Download : 527
[ชื่อไฟล์ : AF-t1333079815.doc] [ขนาด : 74.50 KB]
113. สูงวัยอย่างมีความสุข
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : มีนาคม 2555
ผู้จัดทำ : นันท์นภัส ประสานทอง
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ประชาชน ผู้สูงอายุ มีแนวทางส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันความเครียด ความซึมเศร้า


Preview : 2530
  Comment : 0  Download : 5845
[ชื่อไฟล์ : AF-t1333007891.doc] [ขนาด : 47.00 KB]
114. วิธีลดตราบาปให้แก่ผู้ป่วยจิตเวช ตอนที่ ๒
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : จุฑาธิป วัชรานนท์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตผู้ป่วยจิตเวช/ญาติ/ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวช   เป็นแนวทางในการลดการตีตราผู้ป่วยจิตเวช  และส่งเสริมให้ผู้ป่วยปร...

Preview : 1187
  Comment : 0  Download : 1164
[ชื่อไฟล์ : AF-t1333005437.doc] [ขนาด : 42.00 KB]
115. การดูแลจิตใจผู้สูงอายุ
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : วีร์ เมฆวิลัย
วัตถุประสงค์ :
ส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ


Preview : 1112
  Comment : 0  Download : 1274
[ชื่อไฟล์ : AF-t1332922708.doc] [ขนาด : 41.00 KB]
116. เข้าใจภาวะหมดไฟก่อนที่ไฟจะหมด
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : มีนาคม 2555
ผู้จัดทำ : เยาวนาฏ ผลิตนนท์เกีรติ
วัตถุประสงค์ :
เพื่อความเข้าใจเรื่อง  ลักษณะของผู้ที่มีภาวะหมดไฟ สาเหตุของภาวะหมดไฟ การแก้ไขและการป้องกัน


Preview : 992
  Comment : 0  Download : 453
[ชื่อไฟล์ : RF-t1332814741.pdf] [ขนาด : 54.49 KB]
117. 'นอกใจ' ปัญหาของครอบครัวไทย ไม่รู้จบ
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : ชาดา ประจง
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการกับปัญหาการนอกใจในคู่สามีภรรยา


Preview : 1350
  Comment : 0  Download : 4941
[ชื่อไฟล์ : RF-t1332488993.doc] [ขนาด : 60.50 KB]
118. ความรุนแรงในครอบครัว
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : อื่นๆ   ปีที่ตีพิมพ์ : พ.ศ.2555
ผู้จัดทำ : พัชรินทร์ ศิริวิสุทธิรัตน์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริม ป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว


Preview : 2393
  Comment : 0  Download : 1832
[ชื่อไฟล์ : RF-t1332400546.doc] [ขนาด : 62.50 KB]
119. อยู่อย่างไร ให้รักใหม่และยืนยาว
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : บทความประชาสัมพันธ์   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : ภวมัย กาญจนจิรางกูร
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสามีภรรยา/คู่สมรส
เสนอหลักคิดและเสริมสร้างความมั่นคงทางจิตใจในการใช้ชีวิตคู่ เพื่อให้ความรักยืนย...

Preview : 1018
  Comment : 0  Download : 1355
[ชื่อไฟล์ : AF-t1332217456.docx] [ขนาด : 36.62 KB]
120. การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สำหรับวัยทำงาน
ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ   ประเภทบทความย่อย : บทความที่มีการอ้างอิง   ปีที่ตีพิมพ์ : 2555
ผู้จัดทำ : นฤภัค ฤธาทิพย์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ประชาชนวัยทำงานมีแนวทางการพัฒนาความแลาดทางอารมณ์


Preview : 2074
  Comment : 0  Download : 141
Download เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ไม่พบข้อมูล

หน้าแรก << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >> หน้าสุดท้าย


อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข