Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
5696383569638356963835696383569638356963835696383 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
หน้าหลัก บทความ  

ข้อมูลบทความ

ชื่อบทความ : ชื่อผู้เขียน :
สังกัดหน่วยงาน : ประเภทบทความ :

 

ค้นพบทั้งหมด 241 รายการ     มุมมองรายละเอียด    มุมมองตาราง
ลำดับ รายละเอียดผลงาน
241. ปฏิกิริยาทางจิตใจของผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์รุนแรง
ประเภทผลงาน : บทความทั่วไป   ประเภทบทความย่อย : บทความประชาสัมพันธ์   ปีที่ตีพิมพ์ : 2553
ผู้จัดทำ : อมรากุล อินโอชานนท์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ทราบปฏิกิริยาตอบสนองทางจิตใจที่สำคัญ อันนำไปสู่อาการสำคัญของโรคเครียดภายหลังเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญ


Preview : 1547
  Comment : 0  Download : 523
-
ไม่พบข้อมูล

หน้าแรก << 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >> หน้าสุดท้าย


อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข