คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 
 

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
3 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
3595195359519535951953595195359519535951953595195 

 
คลังความรู้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลังความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิต
สถิติ รายงาน วารสาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้วงการศึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้อื่นที่น่าสนใจ
เรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์)
การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management)
 
 
  TH   EN   MYA

 
ค้นหาขั้นสูง


 • พูดเขียนให้เป็นไทย
  ๒๙ กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ประเทศไทยมีภาษาประจำชาติ อันเป็นเอกลักษณ์การติดต่อสื่อสาร ปัจจุบันทั้งการพูดและการเขียนส่งผลต่อการดำรงชีวิตประจำวันของคนไทย ส่วนหนึ่งเพื่อสื่อความหมายทางสุขภาพจิตได้โดยตรงด้วย
  วันงดดื่มสุราแห่งชาติ
  ปัญหาจากการดื่มสุรามีมากและซับซ้อน คนไทยจำนวนมากที่ดื่ม และไม่น้อยที่ดื่มหนักจนติด การลดปัญหาการดื่ม จึงต้องมีมาตรการหลายอย่างเสริมมากขึ้นเพื่อให้ได้ผล การรณรงค์ก็เป็นมาตรการที่ควรทำอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงได้มีมติให้ช่วงเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ
  เตือนเดิมพัน พนันบอลยูโร
  เดือนมิถุนายนนี้ การแข่งขันฟุตบอลยูโรก็เริ่มขึ้น หลายฝ่ายมีความกังวลต่อวัยรุ่นวัยทำงานที่จะเอาเวลาส่วนหนึ่งไปนั่งชมนั่งดูเพื่อพนันบอล เดิมพันกัน งานสุขภาพจิตเองเข้าใจถึงปัญหาที่เป็นผลกระทบอันเกิดขึ้น เนื่องด้วยสถิติการพนันที่สูงขึ้นในช่วงที่แข่งขัน
 • เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  การร่วมกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ครั้งนี้ทุกคนมีความตั้งใจในการทำถวาย ซึ่งพระองค์เป็นศูนย์รวมแห่งความจงรักภักดี และศูนย์รวมแห่งความรักความสามัคคีของคนในชาติ
+ ดูทั้งหมด
4. จิตสังคมบำบัดสำหรับผู้ติดสุรา
   เปิดอ่าน : [1647 ครั้ง]   Download : [180 ครั้ง Recommend : [0 ครั้ง]
 
5. การป้องกันและรักษาภาวะถอนพิษสุรา
   เปิดอ่าน : [1485 ครั้ง]   Download : [163 ครั้ง Recommend : [0 ครั้ง]
 
1. การพัฒนาและทดสอบแบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
   เปิดอ่าน : [2821 ครั้ง]   Download : [461 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
2. การรักษาผู้ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำด้วยยาและการฝึกสติ: รายงานผู้ป่วย 2 ราย
   เปิดอ่าน : [2386 ครั้ง]   Download : [887 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
3. Identify care management program for late-life depression in a general practice of Thailand.
   เปิดอ่าน : [1638 ครั้ง]   Download : [132 ครั้ง]   Recommend : [1 ครั้ง]
 
4. Miniresearch : Sensory art therapy.
   เปิดอ่าน : [1485 ครั้ง]   Download : [124 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
5. ประสิทธิผลของการใช้สโนซีเล็นลดภาวะหลีกหนีสัมผัสในเด็กออทิสติก
   เปิดอ่าน : [1918 ครั้ง]   Download : [95 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
ดูทั้งหมด
1. บอกสอนลูกอย่างไรให้ได้ผล
   เปิดอ่าน : [1092 ครั้ง]   Download : [243510 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
2. สรุปรายงานการเฝ้าระวังความเครียดของคนไทยในช่วงเดือน เมษายน 2552 - มกราคม 2554
   เปิดอ่าน : [1600 ครั้ง]   Download : [27797 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
3. แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 1 ปี
   เปิดอ่าน : [2167 ครั้ง]   Download : [23506 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
4. แว้นบอย – สก๊อยเกิร์ล
   เปิดอ่าน : [1945 ครั้ง]   Download : [12173 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
5. สุขภาพจิตในวัยรุ่น...ทางเลือกที่แก้ไขได้
   เปิดอ่าน : [3109 ครั้ง]   Download : [9223 ครั้ง]   Recommend : [0 ครั้ง]
 
 
เครือข่ายสุขภาพจิต  มีความหมายว่า
(Mental Health Network) ผู้ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินงานสุขภาพจิต ทั้งในรูปแบบจัดบริการสุขภาพจิต พัฒนาข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้สุขภาพจิต และถ่ายทอดความรู้สุขภาพจิตเพื่อการเรียนรู้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งได้แก่ระดับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาชน และระดับบุคคลที่เป็นผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติบัติงานสุขภาพจิต และผู้เกี่ยวข้องสายงานอื่น ๆ จากหลากหลายวิชาชีพที่ทำงานส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา ฟื้นฟู และบริหารงานสุขภาพจิต เรียบเรียงและขยายความจากเอกสารทางสุขภาพจิตและจิตเวช
ดูทั้งหมด

  รวมบทความวิชาการในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติประจำปี 2557 [06/02/2559]
  รวมบทความวิชาการในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติประจำปี 2558 [02/02/2559]
  โครงการพัฒนาระบบ Data Center ผู้ป่วยจิตเวชของประเทศไทย(รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ปี 2558 รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ) [09/01/2559]
  รายงานสถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจาเดือน กรกฏาคม 2558 [21/09/2558]
  รายงานสถานการณ์ข่าวที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ ประจาเดือน มิถุนายน 2558 [21/09/2558]

  สถิติการใช้เว็บเทคโนโลยี
อ่าน [549454 ครั้ง] ดาวโหลด [104311 ครั้ง]
  สถิติการใช้เว็บงานวิจัย
อ่าน [299540 ครั้ง] ดาวโหลด [53251 ครั้ง]
  สถิติเข้าใช้เว็บบทความทางวิชาการ
อ่าน
[311092 ครั้ง] ดาวโหลด [536142 ครั้ง]
 
 

อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า อยู่บนพื้นฐานของงานที่ www.klb.dmh.go.th
Copyright © 2010 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข